Detail předmětu

Fotogrammetrie a laserové skenování

FAST-BEA019Ak. rok: 2020/2021

Centrální projekce, rovinné transformace, prostorová podobnostní transformace. Normální případ, rozbor přesnosti. Měřické letecké kamery, neměřické kamery. Plánování a provedení leteckého snímkování. Stereoskopické vidění a měření. Metody orientace snímků. Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení. Aerotriangulace, blokové vyrovnání. Blízká fotogrammetrie, základní postupy a aplikace. Dálkově pilotované systémy. Ortofotomapy. Úpravy obrazu, korelace. Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování. Princip pozemního a leteckého laserového skenování, přesnost metody a aplikace. Mobilní mapovací systémy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Schopnost vyhodnocovat snímky na digitální fotogrametrické stanici.
Provádět výpočty prvků orientace snímků, vyhodnocení jednodušších objektů.

Prerekvizity

středové promítání, vyrovnání měření.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Centrální projekce.
2. Transformace. Normální případ, rozbor přesnosti. Stereoskopické vidění a měření.
3. Měřické letecké kamery, bezpilotní prostředky. Plánování a provedení leteckého snímkování.
4. Metody orientace snímků, orientace stereodvojice.
5. Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení.
6. Snímková triangulace, blokové vyrovnání.
7. Blízká fotogrammetrie, základní postupy, aplikace.
8. Získání digitálních snímků. Úpravy obrazu, korelace. Přímá orientace.
9. Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování.
10. Digitální model terénu, ortofotomapa.
11. Letecké laserové skenování, princip, přesnost, aplikace.
12. Pozemní laserové skenování, princip, přesnost, aplikace.
13. Mobilní mapovací systémy.

Cíl

Získání znalostí o fotogrammetrických metodách měření.
Pořízení snímků, orientace snímků, vyhodnocení. Přesnost fotogrammetrických metod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor