Detail předmětu

Katastr nemovitostí 1

FAST-BEA016Ak. rok: 2020/2021

Základní pojmy – jejich vysvětlení. Míry používané v PK a KN, používané zkratky a jejich význam. Pozemková kniha-její části. Historie vývoje katastru nemovitostí. Obnova operátů katastru nemovitostí. Poskytování informací z operátů katastru nemovitostí. Organizace zeměměřické služby. Základní informace o geometrických plánech. Soubor geodetických informací. Soubor popisných informací. Činnost při vedení katastru. Některé software používané v katastru nemovitostí.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s historií katastru nemovitostí a základními pojmy. Jsou také připravováni na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů a vytyčováním hranic pozemků.

Prerekvizity

Schopnost obsluhy elektronických dálkoměrů, znalosti z předmětu Mapování I, znalost výpočetních geodetický programů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Historie vývoje katastru nemovitostí.
2. Základní pojmy-jejich vysvětlení.
3. Soubor geodetických informací.
4. Soubor popisných informací.
5. Obnova katastrálního operátu.
6. Digitální katastrální mapa.
7. Geometrické plány.
8. Vytyčování hranic pozemků.
9. Ověřování a potvrzování geometrických plánů.
10. Informační systém katastru nemovitostí.

Cíl

Student se seznámí s historií katastru nemovitostí, základními pojmy. Je připravován na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů a vytyčováním hranic pozemků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor