Detail předmětu

Akustika a denní osvětlení

FAST-BHB011Ak. rok: 2020/2021

V tomto kurzu jsou přednášeny základy stavební akustiky a úvod do problematiky denního osvětlení a proslunění budov. Získané znalosti poslouží v dalším studiu pro hodnocení vnitřního prostředí budov v rámci zpracovávání seminářů, projektů a diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Protokoly.

Prerekvizity

Základy pozemního stavitelství, základy fyziky, akustiky a optiky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Akustika:
1. Zvukové vlny, zvukové pole. Fyziologická akustika, základní pojmy, hladina hlasitosti a hlasitost.
2. Měření zvuku, frekvenční pásmo, frekvenční pásmová analýza, posouzení hluku, hygienické normy.
3. Venkovní akustika, útlum hluku.
4. Vnitřní akustika, akustické pole, doba dozvuku.
5. Absorbující konstrukce, membrány a oscilující desky, Helmholtzovy rezonátory. Neprůzvučnost stavebních konstrukcí.
6. Vzduchová neprůzvučnost, metody hodnocení, Wattersova metoda. Kročejová neprůzvučnost, metoda hodnocení kročejové neprůzvučnosti.
Denní osvětlení:
7. Sluneční záření, oslunění, požadavky na proslunění budov.
8. Světlo a fotometrie. Přehled metod hodnocení denního osvětlení v budovách, Daniljukovy nomogramy.
9. Waldramúv diagram, BRS nomogramy, metody stanovení průměrného činitele denní osvětlenosti.
10. Počítačové programy pro hodnocení denního osvětlení v budovách.
11. Shrnutí, význam stavební akustiky a denního osvětlení i proslunění v procesu navrhování budov.

Cíl

Základy stavební akustiky, posouzení vlastností stavebních konstrukcí z hlediska požadavků na zvukovou a kročejovou neprůzvučnost, navrhování místností a jejich interiérových vybavení s ohledem na požadovanou dobu dozvuku, zhodnocení požadavků na vnitřní prostředí budov a řešení stavebních objektů ve vztahu k ochraně proti venkovnímu hluku.
Metody posuzování denního osvětlení a proslunění budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor