Detail předmětu

Technologie staveb 1

FAST-BWA002Ak. rok: 2020/2021

Obecné základy vědního oboru technologie staveb, analýza a zásady přípravy dílčích stavebních procesů, zásady zpracování projektu procesu.Dílčí stavební procesy spojené s hlavní stavební výrobou pozemních staveb. Zásady vytyčování stavebních objektů, zásady technologických postupů a vazeb při provádění technologických etap zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a vnější plášť budov. Řešení technologické, prostorové a časové struktury stavebního procesu, sled činností, stavební připravenost pracoviště, vzájemné návaznosti a požadavky kvalitativní, bezpečnostní i s ohledem na životní prostředí.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Zvládnutím cílů předmětu Technologie staveb II získají studenti základní znalosti o dílčích technologických etapách výrobního procesu stavby, konkrétně o některých procesech hrubé vrchní stavby a o procesech vnitřních a dokončovacích.

Prerekvizity

Základní znalosti konstrukčních zásad a navrhování stavebních objektů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do vědního oboru technologie staveb. Analýza stavebních procesů, projekt procesu.
2. Procesy zemních prací. Vytýčení stavby, způsoby a postupy provádění zemních prací.
3. Procesy zakládání staveb. Technologické zásady a postupy provádění základů plošných a hlubinných.
4. Bednění betonových konstrukcí - prvková, systémová a speciální. Zásady návrhu a provádění.
5. Procesy vyztužování železobetonových konstrukcí. Příprava výztuže, technologické linky. Ukládání výztuže.
6. Betonářské procesy. Výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu.
7. Zdící procesy. Zásady provádění zdiva z cihel, tvárnic a kamene. Technologické a kvalitativní požadavky.
8. Montáž dřevěných konstrukcí a objektů. Provádění krovů klasických a novodobých.
9. Dřevostavby, zásady výroby a montáže. Kvalitativní požadavky.
10.Zřizování obvodových a střešních plášťů budov. Zásady a postupy montáže.
11. Provádění skládaných střešních krytin.
12. Provádění klempířských prací včetně plechových krytin. Uchycování a spojování, požadavky na kvalitu.
13. Pracovní a ochranná lešení. Druhy, členění. Pracovní postupy a zásady montáže lešení.

Cíl

Naučit studenta vypracovat technologický předpis vybraných dílčích stavebních procesů hrubé vrchní stavby a dokončovacích prací a v praxi při jejich realizaci tyto dílčí stavební procesy umět podle zpracované dokumentace řídit.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program BPC-MI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor