Detail předmětu

Dřevěné konstrukce (S)

FAST-BOA003Ak. rok: 2020/2021

Vývoj dřevěných konstrukcí, perspektivy využití dřeva ve stavebních konstrukcích. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích. Standardy pro navrhování konstrukcí.
Mezní stavy. Zásady vytváření výpočtových modelů. Základní způsoby namáhání prvků DK a metodika jejich ověřování.
Spojovací prostředky – mechanické spoje, lepené spoje.
Rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce – nosníky, rámy a oblouky. Zásady konstrukčního a teoretického řešení.
Konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce.
Dřevěné lávky a mosty. Speciální dřevěné konstrukce.
Výroba a montáž. Ochrana a údržba.
Zásady sanace a rekonstrukce.
Příklady realizovaných dřevěných konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje a zvládne cíle předmětu zaměřené zejména na problematiku navrhování prvků dřevěných konstrukcí a dřevěných konstrukcí pozemních staveb, z hlediska obsahu podrobněji rozvedenou v harmonogramu příslušného předmětu.

Prerekvizity

Matematika, stavební mechanika, pružnost a plasticita, průřezové charakteristiky, zásady navrhování konstrukcí, zatížení stavebních konstrukcí, materiály pro konstrukce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Přehled vývoje, oblasti použití v konstrukcích pozemních staveb a perspektivy rozvoje dřevěných konstrukcí.
2. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích. Materiálové charakteristiky.
3. Materiály na bázi dřeva – druhy, vlastnosti z hlediska použití ve stavebních konstrukcích.
4. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí – geometrie konstrukce, spojení nosných prvků, podepření, materiálové a průřezové charakteristiky, zatížení.
5. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
6. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
7. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí a příklady zásadních konstrukčních detailů.
8. Plnostěnné nosníky, rámy a oblouky. Lepené konstrukce.
9. Příhradové nosníky, rámy a oblouky. Směrné detaily styčníků.
10. Základní typy prostorových konstrukcí – kopule, klenby, skořepiny, lomenice a strukturní konstrukce.
11. Dřevostavby pro obytné, administrativní, zemědělské a další účely.
12. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí.
13. Zásady sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor