Detail předmětu

Pozemní stavitelství 2 (S)

FAST-BHB004Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na prohlubování základních znalostí o pozemním stavitelství. Student přehlednou formou získá znalosti o vodorovných nosných konstrukcích, ztužujících věncích, zemních a výkopových pracích, plošných a hlubinných základech a zakládání na hranicích pozemku. Současně se seznámí s problematikou dilatačních a rozdělovacích spár v nosných a nenosných konstrukcí, spodní stavby a její ochraně proti vodě, tlakové vodě a radonu.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne návrh a konstrukci schodišť, založení stavby - plošné základy.

Prerekvizity

Předpokládá se, že student má na začátku předmětu znalosti z předmětu BH001 Pozemní stavitelství 1. Současně se předpokládá znalost základů konstruktivní geometrie, stavební mechaniky, statiky stavebních konstrukcí, pružnosti a pevnosti.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Vodorovné nosné konstrukce – funkční a statické požadavky. Vazba vodorovných nosných konstrukcí na svislé nosné konstrukce. Ztužující věnce. Klenby – konstrukční řešení, statické chování kleneb.
2. Vodorovné nosné konstrukce – stropní monolitické konstrukce.
3. Vodorovné nosné konstrukce – montované a polomontované stropní konstrukce.
4. Vodorovné nosné konstrukce – dřevěné, ocelové a kombinované stropní konstrukce.
5. Konstrukce převislé a ustupující – balkóny, lodžie, pavlače, arkýře a římsy – materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika.
6. Zemní a výkopové práce. Základová půda. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum.
7. Plošné základy – druhy plošných základů, konstrukční řešení plošných základů.
8. Plošné základy – specifické druhy zakládání.
9. Hlubinné základy – druhy hlubinných základů, konstrukční řešení hlubinných základů. Podzemní stěny.
10. Zakládání na hranicích pozemku. Dilatační a rozdělovací spáry nosných konstrukcí horní a spodní stavby. Dilatační a rozdělovací spáry nenosných konstrukcí
11. Spodní stavba. Hydroizolace spodní stavby – navrhování hydroizolačních systémů.
12. Hydroizolace spodní stavby – specifické požadavky. Ochrana stavby proti pronikání radonu.

Cíl

Podání uceleného přehledu v oblasti navrhování spodní stavby v interakci s horní stavbou a základovým podložím. Obeznámení s problematikou izolací spodních staveb,konstrukcí spojující různé výškové úrovně, dilatačních spar a vybraných povrchových úprav.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program BPC-MI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor