Detail předmětu

Stavební látky

FAST-BIA001Ak. rok: 2020/2021

Základní údaje o struktuře, základních vlastnostech stavebních látek a jejich využití jako stavební materiály.
Metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností a trvanlivosti se zaměřením na destruktivní metody. Základní přetvárné vlastnosti stavebních látek a jejich sledování.
Vlastnosti stavebních látek dle členění: kámen, kamenivo, pojiva, beton, malty, stavební keramika, kovy, dřevo, makromolekulární látky, živice, izolace, kompozity.
Praktické laboratorní zkoušky vlastností vybraných stavebních látek s individuálním zadáním pro jednotlivé studenty včetně zpracování protokolů o uvedených zkouškách.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Základní údaje o struktuře, základních vlastnostech stavebních látek a jejich využití jako stavební materiály.

Prerekvizity

Planimetrie, stereometrie, goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod, správná laboratorní praxe.
2. Struktura a vlastnosti stavebních hmot.
3. Zjišťování vlastností, zkoušení a stanovování vlastností stavebních hmot.
4. Stavební kámen, kamenivo a výrobky z kamene.
5. Pojiva a malty I.
6. Pojiva a malty II.
7. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky I.
8. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky II.
9. Keramika, keramické výrobky a sklo.
10. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce.
11. Ocel, kovy a neželezné kovy.
12. Polymery, ostatní stavební látky, hmoty a výrobky.
13. Asfalty, dehty a silniční stavební materiály.

Cíl

Seznámení a praktické procvičení základních vlastností vybraných stavebních látek, schopnost provádět základní zkoušky různých druhů staviv.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BPC-MI bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor