Detail předmětu

Kvalita provádění a diagnostika staveb

FAST-NIA021Ak. rok: 2020/2021

Základní znalosti o kontrole provádění konstrukcí a diagnostice skutečného stavu – zejména kontrola stavby z hlediska shody realizace s projektovou dokumentací, kontrola geometrické přesnosti, odchylek rozměrů, křivosti povrchů, tlouštěk nátěrů, apod. Přehled kontrolních a diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů a konstrukcí, např. železobetonových, ocelových, dřevěných.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Prerekvizity

Goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, legislativa EU a ČR, akreditační systém ČR a EU, resortní předpisy MD.
2. Zajišťování kvality výsledků zkoušek, interpretace a hodnocení výsledků.
3. Zpracování plánu kontrol, zkoušek a technologických předpisů pro vybrané stavební procesy.
4. Technické kontroly – úvod a zásady, jednorázové i průběžné technické kontroly.
5. Technické kontroly – dodržení technologického postupu (projektu) jednotlivých stavebních činností.
6. Technické kontroly – prováděných stavebních prací, posuzování konstrukčních vad a poruch na stavbách.
7. Technické kontroly – posouzení vad a poruch z hlediska stavební fyziky.
8. Pasportizace objektů
9. Stavebně technické průzkumy staveb – posouzení stavebně-technického stavu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-EVB magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor