Detail předmětu

Facility management 1

FAST-NUA022Ak. rok: 2020/2021

Úvod do problematiky správy budov (Facility Managementu).
Základní principy a vnímání Facility Managementu (FM) v kontextu stavebnictví.
Druhy, význam, měření a správa prostor ve FM.
Parametry a kvalita ve FM.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Prerekvizity

Základní znalosti pozemního stavitelství, znalost zakreslování a kreslení výkresů stavební části. Základní znalosti projektového řízení, ekonomiky a financí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do FM, význam jednotlivých životních fází pro stavbu a její užitek.
2. Základy FM – parametry FM podpory, druhy FM služeb a úvod do FM služeb.
3. Základy FM – operativa, taktika a strategie FM.
4. Prostory – druhy a význam, měření a standardizace ploch.
5. Prostory – správa a optimalizace ploch, sledování výměr na osobu, plošná KPI, metody sdílení ploch.
6.–7. Strategické vnímání FM (potřeba → požadavek → business case).
8.–9. Základní parametry FM smluv a SL/SLA.
10. Význam kvality ve FM a jak ji dosáhnout a měřit.
11.–12. Technologie v budově a jejich řízení.
13. Případové studie z oboru FM.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-EVB magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor