Detail předmětu

Počítačové modelování 2 (TZB)

FAST-NTA041Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na oblast numerického modelování a počítačových simulací sdruženého přenosu tepla a látky v budovách a prvcích systémů TZB. Studenti se seznámí se základy práce se CFD simulacemi a simulacemi přenosu tepla v budovách.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Prerekvizity

Znalost fyzikálních zákonů z oblasti přenosu tepla a látky. Základní znalosti numerických metod. Znalost systémů vytápění, větrání a chlazení budov. Znalost teorie vnitřního prostředí budov a počítačové modelování I.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Harmonogram:

1. Modelování a simulace časově neustáleného sdílení tepla při skupenských změnách látek (PCM).
2. Modelování sálavé složky vnitřního klimatu budov.
3. CFD modelování a simulace - úvod.
4. CFD modelování a simulace - teorie 1.
5. CFD modelování a simulace - teorie 2.
6. CFD simulace - aplikace softwaru 1.
7. CFD simulace - aplikace softwaru 2.
8. CFD simulace - aplikace softwaru 3.
9. Aktuální témata v CFD modelování a simulacích 1.
10.Aktuální témata v CFD modelování a simulacích 2.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-EVB magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor