Detail předmětu

Statická a dynamická analýza stavebních konstrukcí (KON)

FAST-CD052Ak. rok: 2020/2021

Využití programového vybavení pro řešení odezvy konstrukcí na statické a dynamické zatížení. Analýza konstrukcí programovým systémem ANSYS. Základní příkazy, grafické prostředí, on-line dokumentace, systém nápovědy, verifikační manuál. Řešení jednoduchých úloh. Tvorba komplexních výpočtových modelů konstrukcí s použitím modelátoru programu ANSYS. Knihovna prvků, výběr prvků a generování sítě prvků. Zadávání zatížení a okrajových podmínek. Vlastní výpočet a vyhodnocování výsledků analýz.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Výsledky učení předmětu

Získat doplňkové vědomosti z teorie metody konečných prvků, osvojit si praktické použití této metody, seznámit se s programem na bázi MKP, s preprocesorem, řešiči a postprocesoram, naučit se sestavovat výpočtové modely, řešení statických a dynamických úloh, získané znalosti slouží ke většímu pochopení statické a dynamické funkce nosné konstrukce, naučí se ovládat moderní programový systém ANSYS na bázi MKP.

Prerekvizity

Základy práce s PC, teorie mechaniky konstrukcí a vyšší pružnosti, základy dynamiky konstrukcí, metoda konečných prvků.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vznik programů na bázi metody konečných prvků, úvod do programového systému ANSYS
2. Struktura programu, knihovna prvků, systém nápovědy, návaznost na operační systém
3. Modelování metodou konečných prvků
4. Matematický popis analýz pro řešení úloh mechaniky konstrukcí
5. Možnosti preprocesoru
6. Modelování zatížení a okrajových podmínek
7. Výběry, volba systému souřadnic
8. Nastavení řešiče, statická analýza, modální analýza
9. Programovací jazyk APDL a tvorba dávek
10. Typy dynamických analýz a nastavení řešičů
11. Možnosti postprocesoru
12. Modelování úlohy vedení tepla a přenos výsledků jako zatížení konstrukce
13. Úvod do řešení nelineárních úloh mechaniky – problém stability konstrukcí

Cíl

Získat doplňkové vědomosti z teorie metody konečných prvků, osvojit si praktické použití této metody, seznámit se s programem na bázi MKP, s preprocesorem, řešiči a postprocesoram, naučit se sestavovat výpočtové modely, řešení statických a dynamických úloh, získané znalosti slouží ke většímu pochopení statické a dynamické funkce nosné konstrukce, naučí se ovládat moderní programový systém ANSYS na bázi MKP.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor