Detail předmětu

Kartografie II

FAST-HE04Ak. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je tvorba tematických map s využitím programového prostředku ArcGIS for Desktop. V rámci předmětu budou představeny stěžejní metody tematické kartografie v kontextu současné mapový tvorby.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základní teoretické znalosti z kartografické tvorby a výroby map. Při využití digitálních technologií zvládne tvorbu sestavitelského a vydavatelského originálu mapy.

Prerekvizity

Kartografická terminologie, znalosti z optiky a teorie barev.

Doporučená nebo povinná literatura

MIKŠOVSKÝ, Miroslav: Kartografická polygrafie a reprografie 10. Praha: ČVUT, 1999. ISBN 80-01-01989-6. (CS)
PLÁNKA, Ladislav: Kartografie II - Kartografická tvorba. elektronický text, 2008. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
PLÁNKA, Ladislav: Kartografie II - Kartografický tisk. elektronický text, 2008. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
PLÁNKA, Ladislav: Kartografie II - Kartografické informační fondy. elektronický text, 2008. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
SAMARA,Timothy: Grafický design. Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Bratislava: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-030-3. (CS)
BANN, David: Polygrafická příručka. Bratislava: Slovart, 2008. ISBN 80-7391-029-2. (CS)
AMBROSE, Gavin, HARRIS,Paul: Layout: velký průvodce grafickou úpravou. Computer Press Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2165-8. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Koncepce a kompozice tematických map.
2. Geoinformatické aspekty tvorby tematických map
3. Kartografická generalizace.
4. Kartografické vyjadřovací prostředky 1.
5. Kartografické vyjadřovací prostředky 2.
6. Specifické aspekty vyjadřovacích prostředků.
7. Stupnice v tematické kartografii.
8. Metody tematické kartografie 1.
9. Metody tematické kartografie 2.
10. Kartografická typografie.
11. Organizace tvorby tematických map a atlasů.
12. Aktuální trendy v tematické kartografii.

Cíl

Metody analogové a digitální kartografické tvorby a výroby kartografických děl.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor