Detail předmětu

International Project Management

FP-IBipmPAk. rok: 2020/2021

Studenti budou seznámeni s principy a metodami používanými v projektovém managementu a získají znalosti z oblasti řízení projektů v podnikání s důrazem na řízení projektů v mezinárodním prostředí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Řízení projektů, vedení týmů, řízení vztahů se zainteresovanými stranami a soft skills potřebné pro projekty. Po absolvování předmětu budou studenti schopni řídit projekty v neustále měnícím se prostředí a budou připraveni na požadavky praxe v 21. století.

Prerekvizity

Znalosti z managementu, strategického managementu, risk managementu a mezinárodního obchodu.

Doporučená nebo povinná literatura

LESTER, A. Project Management, Planning and Control: Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards. Killington, Oxford, UK: Elsevier Ltd., 2014. ISBN 978-0-08-098324-0.
BERKUN, S. Making Things Happen: Mastering Project Management. Published by O’Reilly Media, 2008. ISBN 978-05-9651-771-7.
SCHWALBE, K. An Introduction to Project Management. 2015. ISBN 978-15-0521-209-9.
SMOLÍKOVÁ. L. International Project management - Study text for full-time form of study. 2019. Brno
IPMA “Individual Competence Baseline” Version 4.0. International Project Management Association. 2015. ISBN (pdf): 978-94-92338-01-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, cvičení a týmová práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou hodnoceni pomocí písemné zkoušky, která bude zaměřena na ověření znalostí získaných během výuky a také studiem zadaných materiálů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na projektový management, který vychází z mezinárodní metodiky IPMA (International Project Management Association) a ze současných trendů v oblasti projektového managementu. Studenti budou seznámeni s principy a metodami používanými v projektovém managementu a získají znalosti z oblasti řízení projektů v podnikání s důrazem na řízení projektů v mezinárodním prostředí.
Topics lectures are as follows:
1. Introduction to Project Management (definition of project management, successful project management, benefits of project management).
2. International standards and methodologies of project management (IPMA, PMI, PRINCE2) and their comparison.
3. Definition of basic term from project management (project, definition based on five attributes of te project, the difference between the project and routine).
4. The elements of the project strategy, life cycle of the projects (pre-project, project and post-project stages).
5. Project manager for 21. Century.
6. Managing projects in international environment, managing virtual teams and managing start up projects.
7. Teamwork in the project (basic characteristics of the project team, the team project roles in life stages of the project team).
8. Specification of project objectives, feasibility and opportunity studies.
9. Criteria for project success (soft and hard project criteria), stakeholders (primary and secondary stakeholders, stakeholder management).
10. Project stage (project initiation, project planning).
11. Project stage (implementation and completion of the project).
12. After project stage (project evaluation, evaluation of the benefits of the project).
13. Agile approach to the projects.

Cíl

Studenti po absolvování předmětu získají znalosti ohledně řízení projektů v podnikání s důrazem na řízení projektů v mezinárodním prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů bude kontrolovaná na výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor