Detail předmětu

Business Research Methods

FP-IBbrmPAk. rok: 2020/2021

a) Výzkum v podnikání-vědecké myšlení, výzkumný proces, návrh výzkumu
b) Časování výzkumu, chyby a kritická místa výzkumu
c) Stav vědeckého poznání, stav okolí podniku a situace v podniku
d) Zdroje a sběr dat v sekundárním výzkumu
e) Metody sběru dat v primárním výzkumu
f) Prezentace výzkumu-prezentace a projektu na vybraný výzkumný problém
g) Identifikace podnikového problému
h) Analytické aktivity v podniku (sběr informací a daných znalostí v podniku)
i) Vytvoření možných scénářů doporučení k danému projektu, konzultace s přednášejícím, výběr nejlepšího scénáře
j) Vytvoření tzv. Závěrečné zprávy, který bude prezentovám managementu podnikuzpětná diskuse s podnikovým managementem.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

a) Popis výzkumného procesu a návrh schématu výzkumu.
b) Časování a plán výzkumu a identifikace chyb a kritických míst výzkumu.
c) Definování stavu vědeckého poznání, popis stavu okolí podniku a situace v podniku.
d) Definice zdrojů dat a metod jejich sběru pro sekundární výzkum.
e) Metody sběru dat v primárním výzkumu.
f) Prezentace výsledků výzkumu

Prerekvizity

Kurz vyžaduje následující znalosti, dovednosti a kompetence: Znalosti: alespoň bakalářské studium. MS Office v částech Excell, Word a PoverPoint. Dovednosti: Schopnost komunikovat s respondenty, shromažďovat data a zpracovávat je. Schopnost obhájit výsledky výzkumu nejen před přednášejícím na univerzitě, ale i před vedením podniku. Kompetence: práce v konkrétní společnosti. Komunikujte s podnikateli o výzkumném problému.

Doporučená nebo povinná literatura

SAUNDERS, M., LEWIS, P., THORNHILL, A. Research methods for business students. 3rd edition. London: Prentice Hall, 2003. 504 p. ISBN 0-273-65804-2.
BLOCK, M., BLOCK, T. Business-to-business market research. 2nd ed. Mason: Texere, 2005. 277 p. ISBN 0-324-22230-0.
COOPER, D., EMORY, W. Business research methods. 5th ed. Chicago: Irwin, 1995. 681 p. ISBN 0-256-13777-3.
EASTERBY-SMITH, M., THORPE, R., LOWE, A.. Management research. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2002. 194 p. ISBN 0-7619-7285-4.
HAMERSVELD, M., DE BONT, C. Market research handbook. 5th ed. Chichester: John Wiley, 2007. 627 p. ISBN 978-0-470-51768-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tento modul obsahuje malou část předběžných konzultací s lektorem a znalostí teorie výzkumné práce. Jedná se o praktický vyučovací proces, jehož cílem bude vypracování reálného výzkumného projektu pro konkrétního klienta. Po absolvování tohoto modulu studenti získají zkušenosti z výzkumu společnosti.

Na seminářích budou využity konkrétní případy z výzkumu v podnikatelské praxi a případových studiích z doporučené literatury.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou muset obhájit svůj výzkum (max. 60 bodů) na vybrané téma prezentující fázi svého výzkumu na cvičení. Projekt a prezentace (60 bodů) bude hodnocena: projekt 40 bodů, prezentace 15 bodů, diskuse 5 bodů. Hodnotícími kritérii pro studentský projekt jsou:
• standard závěrečné zprávy (design, obsahovat),
• prezentace výsledků projektu (schopnost obhajovat názory studentů),
• kvalita odpovědí v diskusní části po prezentaci.
Pro získání zápočtu je třeba min. 45 bodů. Hodnocení výzkumné práce zajišťuje komise (lektor, asistent).
Závěrečná zkouška (100 bodů) bude uzavřená a bude tvořena písemnou částí obsahující 4 otevřené otázky. Každá otázka je hodnocena max. 25 body. Pro úspěšné absolvování předmětu musí student získat minimálně 50 bodů. Výsledné hodnocení je pak určeno podle stupnice:
A 90-100 bodů
B 80-89 bodů
C 70-79 bodů
D 60-69 bodů
E 50-59 bodů
F menší než 50 bodů

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Výzkum v podnikání, vědecké myšlení, výzkumný proces, design výzkumu, načasování výzkumu, chyby a kritické body ve výzkumu.
2. Uvádění vědeckých poznatků.
3. Zdroje a sběr dat v sekundárním výzkumu. Metody sběru dat v primárním výzkumu.
4. Kvantitativní přístup, kvalitativní přístup, diskuse o výsledcích výzkumu.
5. Vypracování tzv. Výzkumné zprávy. Zásady psaní vědeckých článků.
6. Prezentace výzkumu - prezentace a obhajoba výsledků výzkumu.
7. Prezentace výzkumu - prezentace a obhajoba výsledků výzkumu.

Cíl

Cílem modulu je vypracování a představení výzkumného projektu pomocí výzkumných metod uvedených v modulu. V tomto modulu mohou studenti aplikovat znalosti získané během přednášek a seminářů. Studenti mají/by měli řešit praktický problém vybraného podniku v oblasti managementu, marketingu, strategického řízení apod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučována, zrovna tak jako studijní literatura. Kontrola je v kompetenci přednášejícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor