Detail předmětu

Entrepreneurial Practice 4

FP-BEPR4EAk. rok: 2020/2021

Předměty Entrepreneurial Practice 1,2,3 a 4 tvoří logický provázaný celek zabezpečující kontinuální rozvoj podnikatelských a manažerských dovedností. Entrepreneurial Practice 4 se zaměřuje na znalosti a dovednosti potřebné nejen ve fázi růstu a stabilizace podniku, ale také ve fázi případného ukončení podnikatelské činnosti. Klíčová témata této části praxe tak jsou finalizace dílčích podnikatelských projektů, vyhodnocení potenciálu dílčího rozvoje podniku a znalost postupů pro případné ukončení podnikatelské činnosti. V rámci individuálního a týmového studijního plánu budou studenti spoluvytvářet svou podnikatelskou specializaci. Tyto plány rovněž slouží ke kontrole plnění požadavků praxe. Provázanost praktického tréninku a schopnosti rozvíjet získané znalosti podporují workshopy rozvíjející oblasti odpovídající aktuálnímu stádiu života podniku. Workshopy tak plní úlohu plánovaného odborného rozvoje pracovníků v rámci podniku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Z hlediska rozvoje znalostí a kompetencí studentů je kontinuální provázanost předmětů Entrepreneurial Practice 1,2,3 a 4 zcela zásadní.
Specifické oblasti rozvoje v rámci Entrepreneurial Practice 4 jsou následující: rozvoj znalostí a schopností potřebných pro ekonomické a finanční aspekty ukončení podnikatelských projektů a v oblasti určení strategického potenciálu rozvoje malé firmy. Studenti si prakticky procvičí činnosti spojené s daňovými, účetními a právními aspekty podnikatelské činnosti. Studenti budou rozvíjet analytické dovednosti potřebné pro podnikatelské aktivity v globálním prostředí. Studenti získají praktické zkušenosti v oblasti řízení vztahů s různými skupinami stakeholderů. Studenti si prakticky procvičí problematiku formulace strategie rozvoje malého podniku. Studenti budou schopni jasně formulovat potenciál rozvoje podnikatelské činnosti a volit přístup k finalizaci podnikatelské aktivit. Studenti budou umět řešit problematiku případného ukončení činnosti malého a středního podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

HOBSON, R. Small Companies, Big Profits: How to make money investing in small companies. Harriman House, 2008. 232 p. ISBN 1905641788.
BURNS, P. Entrepreneurship and Small Business. UK: Palgrave. 540 pp., 2016. ISBN 978-1-137-43035-9.
HITT, M.A., IRELAND, R.D. and R.E. HOSKISSON. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts and Cases. 12th ed. South-Western College Pub, 2017. 896 p. ISBN 978-1-305-50214-7.
KAPFERER, J.N. The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking (New Strategic Brand Management: Creating & Sustaining Brand Equity). 5th ed. Kogan Page, 2012. 512 p. ISBN 0749465158.
KANDER, D. All In Startup: Launching a New Idea When Everything Is on the Line. 1st ed. Wiley, 2014. 304 p. ISBN 1118857666.
ROPER, S. Entrepreneurship: A Global Perspective (Routledge Masters in Entrepreneurship). 1st ed. Routledge, 2012. 168 p. ISBN 0415695538.
WÖRDEMANN, W., BUCHHOLZ, A. and N. WILEY. The Impossible Advantage: Winning the Competitive Game by Changing the Rules. 1st ed. Wiley, 2009. 220 p. ISBN 0470717122.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Hodnocení zahrnuje celkové plnění týmového a individuálního studijního plánu a zejména pak hodnocení aktivit v jednotlivých podnikatelských projektech a zapojení do rozvoje podniku (60%), zapojení do workshopů (40%) .
Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů a je v souladu s ECTS. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné minimálně 50% splnění v obou hodnocených oblastech.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Week 1 to 3
Workshop: tax, accounting, and legal aspects of business in the stage of finalization of business activity
Workshop: finalization of business activity
Workshop: evaluation of development of business activities
Revision of individual and team plans of the practice
Elaboration and assessment of business projects
Preparation of new business projects

Week 4 to 6
Workshop: strategic management of development of the small company int the global environment
Workshop: global context of business activities
Workshop: management of relations with stakeholders
Elaboration and assessment of business projects

Week 7 to 9
Tax and accounting closing of completed business projects
Finalization of business activities
Elaboration, assessment, and finalization of business projects

Week 10
Elaboration of final report
Preparation of materials for final defence of strategy of development of business activity
Plan of finalization of business activities

Cíl

Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci vlastní podnikatelské praxe s důrazem na založení, rozvoj a řízení malého a středního podniku a související realizaci podnikatelských projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na všech aktivitách praxe je povinná a kontrolovaná. Případnou absenci (pouze zdravotní a jiné vážné důvody) je třeba nahradit dalšími aktivitami v rámci řešených projektů a organizovaných workshopů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor