Detail předmětu

Strojírenské technologie

FP-BstPAk. rok: 2020/2021

Osvojení si technologie základních metod obrábění z hlediska fyzikální a chemické interakce systému stroj-obrobek-nástroj.
Zvládnutí základních způsobů montáže strojírenských výrobků a příslušných
souvislostí.
Seznámení studentů se základními inženýrskými metodami technologických výpočtů a jejich aplikací na příkladech
tvářených součástí.
Získání přehledu o výrobních technologiích, zpracování technologických
postupů a technické přípravy výroby

Výsledky učení předmětu

Osvojení si technologie základních metod obrábění z hlediska fyzikální a chemické interakce systému stroj-obrobek-nástroj.
Zvládnutí základních způsobů montáže strojírenských výrobků a příslušných
souvislostí.
Seznámení studentů se základními inženýrskými metodami technologických výpočtů a jejich aplikací na příkladech
tvářených součástí.
Získání přehledu o výrobních technologiích, zpracování technologických
postupů a technické přípravy výroby

Prerekvizity

Materiály ve strojírenství

Doporučená nebo povinná literatura

KOCMAN, K., PROKOP, J. Technologie obrábění. 2. vyd. CERM, s.r.o., 1996, Brno, 270 s., ISBN 80-214-1996-2. (základní literatura KOCMAN, K., PROKOP, J. Technologie obrábění. 2. vyd. CERM, s.r.o., 1996, Brno, 270 s., ISBN 80-214-1996-2. (základní literatura KOCMAN, K., PROKOP, J. Technologie obrábění. 2. vyd. CERM, s.r.o., 1996, Brno, 270 s., ISBN 80-214-1996-2. (základní literatura
AB SANDVIK COROMANT - SANDVIK CZ s.r.o. Příručka obrábění - Kniha pro praktiky. (Přel. z: Modern Metal Sutting - A Practical Handbook. Překlad M. Kudela.), 1. vyd., Praha, Scientia, s.r.o.,1997. 857s., ed. J. Machač, J. Řasa, ISBN 91-97 22 99-4-6. (základní literatura)
DVOŘÁK, Milan et al. Technologie II. 3. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 68-178 s. ISBN 80-214-2683-7. (základní literatura)
ELFMARK,J.a kol.: Tváření kovů.SNTL Praha 1992,ISBN 80-03-00651-1. (základní literatura)
BAČA Jozef, Jozef BÍLIK a Viktor TITTEL. Technológia tvárnenia. 1. vyd. Bratislava. Nakladatelství STU. 2010. 245s. ISBN 978-80-227-3242-0. (základní literatura)
WALKER, J.R. Machining Fundamentals. The Goodheart-Wilcox Company, Inc., 7th ed., 2004, pp. 640, ISBN 1-59070-249-2. (základní literatura)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a laboratorních cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná. Podmínkou udělení zápočtu je účast studenta na cvičeních a absolvování a zpracování zadaných úloh.
Závěrečná zkouška je písemná a skládá se z 10 otázek po 10 bodech.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osvojení si technologie základních metod obrábění z hlediska fyzikální a chemické interakce systému stroj-obrobek-nástroj.
Zvládnutí základních způsobů montáže strojírenských výrobků a příslušných
souvislostí.
Seznámení studentů se základními inženýrskými metodami technologických výpočtů a jejich aplikací na příkladech
tvářených součástí.
Získání přehledu o výrobních technologiích, zpracování technologických
postupů a technické přípravy výroby
1. Základní terminologie obrábění. Teoretické základy obrábění
2. Fyzikální základy procesu řezání – tvorba třísky, tvorba povrchů
3. Nástrojové materiály – oceli, slinuté karbidy, keramika, diamant, atd.
4. Silová analýza, teplo, zbytková napjatost a další průvodní jevy řezného procesu
5. Základy soustružení – vnější a vnitřní plochy
6. Základy frézování – frézování rovinné, do rohu, drážkovací, kopírovací, speciální
7. Vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování.
8. Základy tváření a zákony plastické deformace
9. Výroba hutních polotovarů – plechy, trubky, profily a dráty
10. Technologie stříhání plechů
11. Technologie ohýbání
12. Technologie tažení kruhových a hranatých dílců
13. Technologie zápustkového kování

Cíl

Seznámení studentů se základními inženýrskými metodami technologických výpočtů a jejich aplikací na příkladech
tvářených součástí.
Získání přehledu o výrobních technologiích, zpracování technologických
postupů a technické přípravy výroby

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předpokládá se aktivní účast studentů ve výuce. Kontrola dle průběžných milníků zpracování projektů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

eLearning