Detail předmětu

Materiály ve strojírenství

FP-BmsPAk. rok: 2020/2021

Studenti získají přehled o podstatě fyzikálně chemických procesů, které se rozhodující měrou podílejí na komplexu
užitných vlastností materiálů a technologiích jejich zpracování. Tyto znalosti jsou nezbytné pro představu o používání
materiálů ve strojírenské praxi

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o podstatě fyzikálně chemických procesů, které se rozhodující měrou podílejí na komplexu
užitných vlastností materiálů a technologiích jejich zpracování. Tyto znalosti jsou nezbytné pro představu o používání
materiálů ve strojírenské praxi

Prerekvizity

Předpokládá se základní znalost termínů.

Doporučená nebo povinná literatura

Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu I. CERM, Brno, 2003 (základní literatura) (CS)
Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu II. CERM, Brno, 2002 (základní literatura) (CS)
Askeland,D.R., Phulé,P.P.: The Science and Engineering of Materials, 1993 (základní literatura) (CS)
PLUHAŘ, J., KORITTA, J. Srojírenské materiály. SNTL/ALFA, Praha, 1977. (doporučená literatura) (CS)
PLUHAŘ, J., A KOLEKTIV. Nauka o materiálech, SNTL, Praha, 1989. (doporučená literatura (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a laboratorních cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet studenti získají na základě zpracovaných laboratorních protokolů (max. 40 b.) a počítačového testu (max. 10 b). Pro udělení zápočtu musí student získat min. 25 b.
Písemná zkouška (max. 50 b.)
Pro celkové hodnocení předmětu se body získané za zápočet a zkoušku sčítají.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

Cílem studia tohoto předmětu je osvojit si základní znalostí o technických materiálech a získat souvislostí mezi jejich
chemickým složením, vnitřní strukturou a užitnými vlastnostmi. Náplň předmětu poskytuje studentům přehled o
technologiích zpracování materiálů používaných v průmyslové praxi.
Studenti získají přehled o podstatě fyzikálně chemických procesů, které se rozhodující měrou podílejí na komplexu
užitných vlastností materiálů a technologiích jejich zpracování. Tyto znalosti jsou nezbytné pro představu o používání
materiálů ve strojírenské praxi.
1. Krystalická struktura kovů
2. Fáze a fázové diagramy
3. Slitiny železo – uhlík
4. Tepelné zpracování kovů
5. Výroba ocelí. Nelegované oceli
6. Legované oceli
7. Slitiny neželezných kovů
8. Základní metody obrábění, základní pojmy, konvenční a nekonvenční technologie
9. Základní principy a použitelnost dostupných technologií Rapid Prototyping
10. Základní technologie v plošném a objemovém tváření
11. Technologie spojování materiálů svařováním
12. Podstata slévárenství,technologie výroby odlitků a jejich použití v průmyslové praxi
13. Metalurgie slitin železa a neželezných kovů a slitin při výrobě odlitků.

Cíl

Cílem studia tohoto předmětu je osvojit si základní znalostí o technických materiálech a získat souvislostí mezi jejich
chemickým složením, vnitřní strukturou a užitnými vlastnostmi. Náplň předmětu poskytuje studentům přehled o
technologiích zpracování materiálů používaných v průmyslové praxi

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předpokládá se aktivní účast studentů ve výuce. Kontrola dle průběžných milníků zpracování projektů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Podklad pre štúdium predmetu MATERIÁLY VE STROJÍRENSTVÍ (cs)

eLearning