Detail předmětu

Zpracování obrazu (v angličtině)

FIT-ZPOeAk. rok: 2020/2021

Úvod do zpracování obrazu, pořizování obrazových dat, bodové, diskrétní plošné transformace obrazu, lineární filtrace obrazu, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace obrazu, nelineární filtrace obrazu, vodoznaky (watermarks), detekce hran, segmentace, analýza pohybu, bezeztrátová a ztrátová komprese obrazu.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučí se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se též s vyššími obrazovými algoritmy. Naučí se i praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.
Studenti se zdokonalí v týmové práci na projektech a v použití jazyka C.

Prerekvizity


Programovací jazyk C, základní znalosti z počítačové grafiky, matematické
analýzy a lineární algebry.

Doporučená nebo povinná literatura

Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA 1992, ISBN 80-85424-67-3
Jahne, B.: Handbook of Computer Vision and Applications, Academic Press, 1999, ISBN 0-12-379770-5
Russ, J.C.: The Image Processing Handbook, CRC Press 1995, ISBM 0-8493-2516-1

Způsob a kritéria hodnocení

Půlsemenstrální test, individuální projekt.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Seznámit se se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučit se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se s vyššími obrazovými algoritmy. Naučit se praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-1H magisterský navazující

  obor MGH , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, doporučený

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGMe , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod, reprezentace obrazu, lineární filtrace (11. 2. 2021 Zemčík slajdyslajdyslajdy)
 2. Bodové transformace obrazu (18. 2. 2021 Beran slajdydemo.zip)
 3. Pořizování obrazu (25. 2. 2021 Zemčík slajdy)
 4. Detekce hran, segmentace (4. 3. 2021 Beran slajdypříklady)
 5. Poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace (11. 3. 2021 Španěl slajdy)
 6. Diskrétní transformace obrazu, FFT, vztah k filtraci (Zemčík 18. 3. 2021 slajdy a slajdy)
 7. DCT, Wavelety (25. 3. 2020 Bařina slajdy)
 8. Zelený čtvrtek - výuka pravděpodobně odpadá (1. 4. 2021)
 9. Převzorkování, warping, morphing (8. 4. 2021 Zemčík slajdy)
 10. Test, Prezentace stavu projektů, Matematická morfologie (15. 4. 2021 Beran slajdy)
 11. Vodoznaky (watermarks) (22. 4. 2020 Zemčík slajdydemo)
 12. Přednáška z průmyslu, analýza pohybu (29. 4. 2021, firma Zoner)
 13. Závěr (6. 5. 2021, Zemčík/Beran slajdy)

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuálně přidělené projekty v době trvání celého předmětu.