Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

FIT-PDSAk. rok: 2020/2021

Transportní protokoly. Teorie směrování. Architektura přepínačů a směrovačů. Zpracování paketů v operačním systému. Klasifikace paketů a filtrování dat. Identifikace provozu, detekce síťových incidentů. Zajištění soukromí na síti. Principy sítí P2P, CDN a SDN.

Výsledky učení předmětu

Porozumění principům komunikace a jejich implementaci v počítačových sítích. Znalost architektury a implementace síťových prvků. Metody pro klasifikaci a analýzu síťového provozu a detekci chyb v počítačové komunikaci. Architektura sítí P2P, CDN a SDN.

Znalost principů komunikace a jejich implementace v současných počítačových sítích.

Prerekvizity

Základy teorie množin, grafů a relací. Znalost základních komunikačních protokolů. Principy Internetu.

Doporučená nebo povinná literatura

D. Medhi, K. Ramasamy: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. 2nd Edition, Elsevier, 2018 (https://primo.lib.vutbr.cz/permalink/f/s2ej5a/TN_sbo_s1_9780128008294).
R. White, E. Banks: Computer Networking Problems and Solutions: An innovative approach to building resilient, modern networks, Addison-Wesley Professional, 2018.
F. Behrouz: Data Communications and Networking: Fifth Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2012.
Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004.

Způsob a kritéria hodnocení

Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování projektu v předepsaných termínech.
Podmínky zápočtu:
Zápočet není ustanoven.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Porozumět principům síťové komunikace a jejich implementaci v počítačových sítích. Seznámit se s architekturou síťových zařízení. Pochopit metody pro identifikace síťového provozu, detekci síťových incidentů a zabezpečení soukromí. Představit koncept sítí peer-to-peer, sítí pro distribuci obsahu a softwarově definovaných sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MIS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MGM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MPV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MSK , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Teorie směrování.
 2. Transportní protokoly, řízení toku a zahlcení.
 3. Architektura přepínačů.
 4. Architektura směrovačů.
 5. Zpracování paketů v operačním systému.
 6. Klasifikace paketů a filtrování dat.
 7. Detekce síťových incidentů. Identifikace provozu.
 8. Reputační systémy.
 9. Privátnost a anonymita na Internetu.
 10. Architektura peer-to-peer sítí.
 11. Sítě pro distribuci obsahu CDN.
 12. Datová centra. Softwarově definované sítě. Virtualizace síťových funkcí. 

Cvičení odborného základu

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Pokročilé zpracování síťového provozu.

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Pokročilé metody pro zpracování síťového provozu.