Detail předmětu

Prostředí distribuovaných aplikací (v angličtině)

FIT-PDIeAk. rok: 2020/2021

Obecná charakteristika distribuovaných prostředí. Typy distribuovaných prostředí. Návrh a modelování distribuovaných aplikací. Distribuované operační a souborové systémy. Distribuované databázové systémy. Technologie JSP, J2EE, JavaBeans, EJB, RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP. Webové služby. Technologie CORBA, COM, DCOM. Využití XML v distribuovaných prostředích. Bezpečnost v distribuovaných aplikacích.

Výsledky učení předmětu

Student porozumí koncepcím a principům distribuovaných prostředí, seznámí se s tvorbou aplikací pro distribuovaná prostředí a zajištěním bezpečnosti v distribuovaných systémech.

Doporučená nebo povinná literatura

Tanenbaum, A.: Modern Operating Systems. Prentice Hall, 2001, ISBN: 0130313580
Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 1, The Sockets Networking API, 2004, ISBN: 0131411551
Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 2, Interprocess Communications, 1999, ISBN: 0130810819
Tanenbaum, A., Steen, M.: Distributed Systems: Principles and Paradigms. Prentice Hall, 2002, ISBN: 0130888931

Způsob a kritéria hodnocení

Analýza požadavků a návrh projektů, vypracování dvou projektů, půlsemestrální test.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Porozumět principům a tvorbě aplikací pro distribuovaná prostředí, získat přehled v moderních distribuovaných prostředích, být schopen použít aplikační rozhraní pro různá programová prostředí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGMe , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program IT-MGR-1H magisterský navazující

  obor MGH , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Obecná charakteristika distribuovaných prostředí
 2. Typy distribuovaných prostředí
 3. Komunikace v diostribuovaných prostředích
 4. Distribuované operační a souborové systémy
 5. Synchronizace a transakce
 6. Kosistence a replikace
 7. Návrh a modelování distribuovaných aplikací 
 8. RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP
 9. CORBA, Real-time CORBA, COM, DCOM
 10. Architektury pro distribuované řídící systémy
 11. Time-triggered distribuované architektury
 12. Klustery, Bezpečnost v distribuovaných aplikacích
 13. Programovací jazyky pro rozsáhlé distribuované systémy

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Implementace vybraných aplikací,algoritmů pro zvolená distribuovaná prostředí.