Detail předmětu

Fyzikální optika (v angličtině)

FIT-FYOeAk. rok: 2020/2021

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

Hecht, E., Zajac, A.: Optics, Addison-Wesley, Reading, UK, 1977, ISBN 0-201-02835-2
Saleh, B. E. A, Teich, M. C.: Fundamentals of Photonics, Wiley 2007, USA, 978-0-471-35832-9
Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fundamentals of Physics, Willey, New York, USA, 1997, ISBN 0-471-10559-7
Malý, P.: Optika (2ed), Karolinum, 2013, ISBN 978-80-246-2246-0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět si bere za cíl představit základní principy optiky s důrazem na praktickou stránku tak, aby se student vyvaroval základních chyb při zachycování obrazových informací, jejich zpracování, interpretaci a modelování z pohledu počítačové grafiky.
Individuálně zadané projekty, předpokládá se, že programátorská část projektu bude konzultována a hodnocena v rámci jiného předmětu (orientovaného programátorsky).

Jazyk výuky

angličtina

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

    obor MGMe , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor