Detail předmětu

Scientific Publishing A to Z

FEKT-DKA-EIZAk. rok: 2020/2021

Kurz Vědecké publikování od A do Z provede studenty procesem vzniku a dalšího života odborného textu. Kurz se v prvních kapitolách věnuje sběru informací z dostupných elektronických zdrojů, dále jejich správnému použití a citování, v následujících kapitolách podává přehled a rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování. V posledních kapitolách se kurz věnuje propagaci výsledků vědecké práce a citačním analýzám.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student bude znát základní zdroje odborných informací jak z předplácených databází na VUT, tak z volně dostupných informačních zdrojů a patentových databází. Bude umět správně citovat použitou literaturu. Bude znát základní principy tvorby odborného textu a základy publikačního procesu. Bude umět najít vhodný časopis pro svou publikační činnost i ve vztahu k hodnocení vědy v ČR. Bude znát základní možnosti jak propagovat výsledky své vědecké práce v online prostředí. Bude umět provést citační analýzu svých výsledků pomocí různých nástrojů.

Prerekvizity

Základní znalosti práce s PC a internetem.

Doporučená nebo povinná literatura

Wallwork, A.: English for writing research papers. New York: Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-7921-6. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou e-learningu v systému Moodle a pomocí individuálních konzultací.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit zadané úkoly v jednotlivých kapitolách z 50%.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Creative techniques for choosing a topic
2. Google vs. databases and basics of searching
3-4.. EIZ at the BUT and the discovery system Primo
5. Patent databases and freely available resources
6. Selecting a journal or conference, Methodology of science evaluation
7. Publishing process and copyright
8. Fundamentals of scholarly text preparation
9. Fundamentals of referencing
10.-11. Reference managers and Citace PRO
12. Evaluation of science, citation analysis and altmetrics
13. Promoting the results of scientific work

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s možnostmi vyhledávání vědeckých informací, jejich zpracování do odborného textu a zásadami etického užití informací. Student bude mít také přehled o hodnocení vědy v ČR i zahraničí a umět si na základě těchto podmínek vybrat vhodný časopis či konferenci pro prezentování svých vědeckých výsledků. Kurz mu dále pomůže s propagací jeho činnosti a následnými analýzami úspěšnosti jeho textů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKA-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKAD-EIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKA-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKA-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKA-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKA-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning