Detail předmětu

Praktika ze zobrazovacích metod v biologii a medicíně

FEKT-MPC-ZBMAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností u vybraných zobrazovacích metod. Zejména je kladen důraz na optické zobrazování, se zaměřením na studium vlastností kamer a jejich aplikací.

Doporučená nebo povinná literatura

Holst, G.C., Lomhein, T.C. CMOS/CCD Sensors and Camera Systems, SPIE Press Book, 2011 (CS)
Lichtman, J. W., Conchello J.A. Fluorescence Microscopy, Nature Methods, 2(12), pp. 910-919, 2005 (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Měření vybraných parametrů vědeckých a průmyslových kamer (srovnání CCD/CMOS technologie, binning, subsampling, gain, měření šumu za temna, rolling/global shutter).
2. Měření rychlosti průtoku média kapilárou s využitím změny kontrastu laserové šumu typu speckle (vliv akvizičních parametrů na kvalitu a přesnost odhadu průtoku).
3. Prostředí Matlab a aplikace s využitím hlubokého učení v reálném čase.
4. Artefakty v difúzně váženém MR zobrazení.
5. Měření pomocí standardních kamer, stereoskopie, záznam stereo-videosekvencí, odhad kalibračních matic.
6. Průmyslové kamery a jejich aplikace pro strojové učení a real-time úlohy (Python, OpenCV).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-BTB magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný