Detail předmětu

Bakalářská práce

FEKT-BKC-BAPAk. rok: 2020/2021

Jádrem předmětu je samostatná technická práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání programu BPC-EKT. Téma bakalářské práce je pokračováním tématu Semestrální práce BPC-SEP, který student zpracoval v zimním semestru. Předmět je započten po předložení rukopisu bakalářské práce a po jeho akceptování vedoucím práce na programovém ústavu BPC-EKT.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Prerekvizity

Prerekvizitou je úspěšné absolvování Semestrální práce (BPC-SEP). Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle tématu práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdává samostatný bakalářský projekt a obhajuje jej. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu v předmětu bakalářská práce:
* V závěrečné práci jsou řešeny cíle stanovené ve schváleném zadání.
* Závěrečná práce splňuje formální náležitosti stanovené šablonou práce.
* Obsah práce byl v průběhu řešení dostatečně konzultován s vedoucím práce.
* Rozpracovaná verze textu práce byla poskytnuta vedoucímu práce k nahlédnutí a připomínkování v dostatečném předstihu před jejím odevzdáním.

Bakalářskou práci hodnotí komise pro státní závěrečné zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zpracování individuální technické bakalářské práce.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování závěrečné samostatné technické práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-EKT bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning