Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Video - letní

FaVU-M2VI-LAk. rok: 2020/2021

Letní semestr je určen na realizaci samotné praktické diplomové práce. Očekává se, že praktická magisterská práce bude koncentrovaným výstupem potvrzujícím autorova dosavadní stanoviska a získané zkušenosti. Konečný výstup by měl být po formální stránce na vysoké úrovni a předpokládá se také výborné zvládnutí všech technologických aspektů práce s pohyblivým obrazem nebo jiného uměleckého díla. Diplomová práce by měla vykazovat vysokou úroveň také po koncepční a obsahové stránce a její kvalita by měla překročit běžný institucionální rámec.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace vlastního uměleckého projektu.

Prerekvizity

Rozpracovaný magisterský projekt.

Doporučená nebo povinná literatura

McLuhan, Marshall : Jak rozumět médiím
Belting, Hans : Konec dějin umění
Dempsey, Amy : Umelecké styly, školy a hnutí

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Analytický rozbor děl a příkladů z historie filmu a vizuálního umění vážících se k předmětu studia.
Rozhovor v rámci individuálních a skupinových prezentací studentských prací v rámci ateliérových setkání.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Diplomová práce. Semestrální odborná práce je jakoby sumarizací výsledků graduálního studia. Podstatou atelierového programu je vytvořit individuální prostor pro realizaci praktické části diplomové práce. Vymezení ( formulace ) a definice může proběhnout už na začátku zimního semestru. Mimo ( známých ) profesionálních postupů - technologický výzkum ap. - atelier nabízí paralelní konzultace v nejnovějších - někdy ještě nedefinovaných - polohách "nových" médií, nebo kurzy s čistým praktickým zaměřením: kupříkladu P.R. - public relations - nebo masmediální komunikace, nebo Info-art...

Cíl

Realizovat magisterský úkol, schopný konkurence na ve svém oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor