Detail předmětu

Oborový ateliér III - Produktový design - zimní

FaVU-B3PD-ZAk. rok: 2020/2021

Student řeší dva až tři projekty zahrnující antropometrické, ergonomické aspekty navrhování, související se specielním kurzem ergonomie.Úlohy zahrnují např.bytový mobiliář a komplety předmětů s ohledem na stylovou jednotu (korporátní design).

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Propojení studia teoretických základů a praxe v ateliérové práci.

Prerekvizity

Osvojení teorie a praxe oboru.

Doporučená nebo povinná literatura

Schweiger, Werner J.: Wiener Werkstaette
Fiell, Charlotte and Peter (ed.): Designing the 21st Century
Walker, J.: Design History and the History of Design
H. Gardiner, CH.Gere, ed.: Art Practice in a Digital Culture
http://www.rapidtoday.com/design.html
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace, přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Student řeší projekty zahrnující antropometrické, ergonomické aspekty navrhování. Bytový mobiliář nebo komplety předmětů s ohledem na stylovou jednotu, identitu celku.

Cíl

Osvojit si technologii studovaného oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor