Detail předmětu

Koloidika pro pokročilé

FCH-DCO_KPDAk. rok: 2020/2021

Vybrané kapitoly z moderní pokročilé koloidní chemie, přednostně zaměřené na problematiku disertačních prací studentů.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti z vybraných kapitol pokročilé koloidní chemie, které korespondují s tématem jejich disertační práce.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni základního vysokoškolského kurzu fyzikální chemie (zejména termodynamika, elektrochemie, koloidika), fyziky (zejména elektřina) a matematiky (diferenciální a integrální počet).

Doporučená nebo povinná literatura

HIEMENZ, C., RAJAGOPALAN, R. Principles of Colloid and Surface Chemistry. 3rd ed., N.York: M. Dekker, 1997. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je uzavřen kolokviem, jehož součástí je přednáška na zadané téma.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vybrané kapitoly z pokročilé koloidní chemie, přednostně zaměřené na problematiku disertačních prací studentů:
Statický a dynamický rozptyl světla.
Povrchové napětí a kontaktní úhel.
Adsorpce z roztoku, na mezifází plyn-tuhá látka.
Asociační koloidy tenzidového typu.
Van der Waalsovy a elektrostatické síly v koloidech.
Stabilita a stabilizace koloidů.

Cíl

Prohloubení teoretických i praktických znalostí z oblasti chemie koloidních soustav a souvisejících témat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky nepovinné, účast doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_FCH_4 doktorský

    obor DPCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DKCP_FCH_4 doktorský

    obor DKCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný