Detail předmětu

Vybrané kapitoly z organické chemie

FCH-DCO_VODAk. rok: 2020/2021

Heterocyklická chemie - názvosloví, struktura, syntéza a reaktivita. Sacharidy, jejich struktura, reaktivita. Steroidy- struktura a vlastnosti. Tématické okruhy zaměřené na specifickou problematiku řešených disertačních prací.

Výsledky učení předmětu

Osvojení znalostí ze speciálních oblastí organické chemie potřebných jak pro teoretickou, tak experimentální práci v DS studiu.

Prerekvizity

Znalost Organické chemie I + II

Doporučená nebo povinná literatura

Sainsburry, M.,Heterocyclic Chemistry, Royal Society of Chemistry, 2001, ISBN 0-85404-652-6 (EN)
Joule, J.A., Mills, K., Heterocyclic Chemistry, Wiley 2010, ISBN 978-1-4051-9365-8 (EN)
CLAYDEN, J.; GREEVES, N.; WARREN, S.; WOTHERS, P.: Organic Chemistry. Oxford NY: Oxford University Press, 2001. (CS)
FLEMING, I., JEFFERSON, B. Organic Reaction Mechanisms, 2010. Student ed. Chichester, West Sussex, U.K.: John Wiley, 2009. (CS)
Černý, M., Trnka, T., Buděšínský, M., Sacharidy, ČSCH, 2010,ISBN 978-80-86238-81-4 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Kurz je ukončen zkouškou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Sylabus kurzu je sestaven podle konkrétní problematiky.

Cíl

Rozšíření znalostí z jednotlivých oborů organické chemie potřebných pro řešení disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola přednášek není určena.

Zařazení předmětu ve studijních plánech