Detail předmětu

Syntézy polymerů

FCH-MCO_SPLAk. rok: 2020/2021

Přednáška se zabývá teoretickými základy vzniku makromolekul polykondenzacemi a polymeracemi se zřetelem na polymerace živé. Rozebírá z různých hledisek látky schopné polymerovat – monomery. Shrnuje mechanismy vzniku aktivních center a možnosti jejich transformace. Porovnává aspekty mechanismů a kinetiky polymerací radikálových, aniontových, kationtových a koordinačních. Zabývá se elementárními reakcemi iniciace, propagace, přenosu a terminace s důrazem na živé polymerace. Popisuje mechanismy vzniku standardních a speciálních kopolymerů. Vysvětluje problematiku reakcí polykondenzačních a násobné polyadice.

Výsledky učení předmětu

organická chemie, fyzikální chemie, makromolekulární chemie

Prerekvizity

zkoušky organická chemie I, II, fyzikální chemie I, II, makromolekulární chemie

Doporučená nebo povinná literatura

Kučera M.: Mechanismus a kinetika polymerací. Academia, Praha 1984. (CS)
Kučera M.: Makromolekulární chemie. Synthesa makromolekul. VUTIUM, VUT Brno, Brno 1999. (CS)
Vohlídal J.: Makromolekulární chemie. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1995. (CS)
Harper C. A.: Handbook of Plastics, Elastomers and Composites. McGraw–Hill, New York 2002. (CS)
Mleziva J., Kálal J.: Základy makromolekulární chemie. SNTL, Praha 1986. (CS)
Saechtling H.: International Plastics Handbook. Hanser, Munich 1983. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

prezentace vlastního projektu
ústní zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Teoretické základy vzniku makromolekul. 2) Přehled důležitých monomerů a jejich výroba. 3) Mechanismy vzniku aktivních center a možnosti jejich transformace. 4) Porovnání mechanismů a kinetiky polymerací radikálových, aniontových, kationtových a koordinačních. 5) Elementární reakce iniciace, propagace, terminace a přenos. 6) Mechanismy živých polymerací. 7) Mechanismy a kinetika vzniku standardních a speciálních kopolymerů. 8) Mechanismy a reakční kinetika reakcí polykondenzačních a násobné polyadice.

Cíl

Cílem předmětu „Syntézy polymerů“ je prohloubit teoretické i praktické znalosti studentů v oblasti makromolekulární chemie. Přednáška se zabývá kinetikou a mechanismy vzniku polymerů a způsoby jejich laboratorních i průmyslových syntéz.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning