Detail předmětu

Praktikum z preparačních a testovacích metod I

FCH-MCO_PTM1_PAk. rok: 2020/2021

Stanovení měrného povrchu cementu, stanovení obsahu strusky v cementu. Nedestruktivní metody kontroly jakosti materiálů ultrazvukem, stanovení reologických vlastností tuhnoucích past a malt pomocí automatického penetrometru. Stanovení objemové stálosti cementu. Stanovení normální konzistence, stanovení dob tuhnutí, stanovení rozdělení velikosti částic. Chemická odolnost skla. Rozbor silikátů rozložitelných kyselinami. Kalorimetrie. Žárový mikroskop. Vydatnost vápna, aktivita vápna, volná voda. Stanovení oxidu uhličitého, stanovení volného vápna.

Výsledky učení předmětu

Experimentální zkušenosti se zkouškami a rozbory anorganických pojiv - cement.
Experimentální zkušenosti se zkouškami a rozbory anorganických pojiv - vápno.
Pochopení principu zkušebních metod.
Znalosti z nedestruktivních metod zkoušení materiálů.
Přehled o normové literatuře.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky, matematiky chemie a silikátové technologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Ptáček P, Opravil T, Šoukal F, Havlica J, Praktikum z preparativních a testovacích metod I, VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-214-4392-1 (CS)
Bláha J. a kol.: Příručka pro práci v laboratoři technologie silikátů. VŠCHT Praha, Praha 1987. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočtová písemka (45 min) ověřující znalosti v rámci předmětu probíraných laboratorních postupů a zkoušek.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Stanovení měrného povrchu cementu, stanovení obsahu strusky v cementu
2) Nedestruktivní metody kontroly jakosti materiálů ultrazvukem, stanovení reologických vlastností tuhnoucích past a malt pomocí automatického penetrometru
3) Stanovení objemové stálosti cementu
4) Stanovení normální konzistence, stanovení dob tuhnutí, stanovení rozdělení velikosti částic
5) Nedestruktivní metody - ultrazvuk
6) Rozbor silikátů rozložitelných kyselinami
7) Kalorimetrie
8) Žárová mikroskopie
9) Vydatnost vápna
10) Aktivita vápna
11) Reaktivita vápna
12) Stanovení oxidu uhličitého
13) Stanovení volného vápna

Cíl

Cílem je zvyšování schopnosti studenta orientovat se v preparačních a testovacích metodách používaných ve výzkumných a technologických laboratořích. Student získá praktické dovednosti s přístroji a postupy, kterých se používá při rozboru a zkouškách anorganických pojiv.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

průběžně odevzdávané protokoly (do 7 dnů)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning