Detail předmětu

Pokročilé materiály I

FCH-MCO_POM1Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na prezentaci nových výsledků v oblasti pokročilých materiálů a rozsáhlou diskusi o daném tématu. Přednášet a diskutovat budou zvaní interní a externí pracovníci, specialisté v daném oboru materiálů. Aktuálně zvolená témata budou prezentována formou přehledových přednášek, případně specializovaných přednášek, podle získané odbornosti studentů.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají nové poznatky z oblasti high-tech materiálů, které se právě zavádějí do výroby, nebo jsou ve stadiu výzkumu v laboratořích.

Prerekvizity

Základy chemie, fyziky a matriálových věd.

Doporučená nebo povinná literatura

C.P. Poole, F.J. Owens, Introduction to Nanotechnology, Wiley-Interscience 2003. (EN)
M. DiVentra, S. Evoy, J.R. Heflin, Introduction to Nanoscale Science and Technology, Kluwer 2004. (EN)
J.Y. Ying, Nanostructured Materials, Academic Press 2001. (EN)
B. Bhushan, Springer Handbook of Nanotechnology, Springer 2003. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Seminář - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělován na základě 100% účasti na semináři a aktivitách v diskusi.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky zvaných interních a externích odborníků, prezentace výsledků doktorandů dle aktuálního programu semináře.

Cíl

Cílem předmětu je rozšíření znalostí studenta o nové směry v technologiích výroby, výzkumu a aplikacích materiálů, ale také rozvíjení schopnosti diskutovat o speciálním odborném tématu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná výuka.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor