Detail předmětu

Mechanické procesy v technologii silikátů

FCH-MCO_TTSAk. rok: 2020/2021

Obsahově předmět komplexně pokrývá procesy a jejich řízení v technologii silikátů. Jedná se o dopravu a skladování pevných látek, kapalin a plynů, drcení a drtiče, mletí a mlýny, sušení a sušící zařízení, flitrace plynů a kapalin, vypírky lomového kamene, pece a pecní systémy, kalcinátory, ohřev a chlazení, doprava látek v podniku - dopravníky a potrbní systémy, odsřeďování, třídění a základní testy a analýzy nezbytné při řízení silikátových a nastavení silikátových výrob.

Výsledky učení předmětu

Student má přehled o zařízeních a procesech jež se v technologii silikátů používají. Posluchač umí vysvětlit na jakých principech fungují a vyhodnoti hodnost použití těchto metod v konkrétních aplikacích.

Prerekvizity

Požadované znalosti z chemického inženýrství, anorganické chemie, fyziky a fyzikální chemie úrovni bakalářského studia. Jako jsou základní fyzikální principy využitelné při těchto operacích. Síly, elektrické vlastnosti, magnetické vlastnosti tlak atmosferický, tlak hydrostatický, velikost částic, hmotnost, fáze a fázové přeměny.

Doporučená nebo povinná literatura

prof. Ing. Jan Hlaváč, DrSc.: Základy technologie silikátů, SNTL 1988 (CS)
prof.Dr. Ing. Vladimír Šatava: Fyzikální chemie silikátů I a II (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro úspěšné absolvování zkoušky z předmětu mechanické procesy v technologii silikátů je zvládnutí učiva popsaného v obsahu předmětu a to nejméně ze 65 %. Předmet je ukončen ústní zkouškou, kde jsou hodnoceny znalosti studenta.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky výroby silikátů.
2. Těžba, lomy, doly, drcení, mletí.
3. Třídění, podniková a dálková doprava – pevné látky, kapaliny, plyny.
4. Ohřev, výpal, pece sušárny.
5. Chlazení regilace teploty.
6. Měření objemů, stavoznaky, regulace.
7. Technologická voda.
8. Filtrace, typy filtrů, způsoby filtrace.
9. Odstřeďování, vypýrky lomového kamene.
10. Řízení silikátových výrob – cementárna, vápenka.
11. Řízení silikátových výrob – cihelna, keramika.
12. Opakování.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenta se základními procesy a principy na jejichž základě je možné tyto procesy využívat. Student by po absolvování kurzu měl mít přehled jakých zařízení se v silikátovém průmyslu využívá a najakých principech fungují. Dále by měl student získat přehled o produkci a objemové kapacitě silikátů a výrobků z nich v ČR a ve světě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, posuzovány budou výhradně znalosti studenta v příslušném zkouškovém období.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning