Detail předmětu

Chemie a technologie silikátových materiálů II

FCH-MCO_STSAk. rok: 2020/2021

Speciální keramické materiály na bázi oxidů, nitridů, boridů a karbidů, supravodivá keramika, speciální pojiva s definovanou mikrostrukturou, zeolity, materiály připravované za hydrotermálních podmínek, využití druhotných surovin v silikátových technologiích, technická keramika, studium vývoje vlastností pojiv, úloha povrchového náboje při zpracování pojiv, anorganické kovalentní sloučeniny křemíku-silany, halosilany, příprava organokřemičitých sloučenin, anorganické materiály pro přípravu kompozitů, skleněná vlákna.

Výsledky učení předmětu

Student ovládá základní podmínky přípravy surovin a jejich zpracování v procesech výroby skla, keramiky a anorganických pojiv.

Prerekvizity

Orientace v oboru keramiky, skla a anorganických pojiv.

Doporučená nebo povinná literatura

Hlaváč J.: Základy technologie silikátů. SNTL, Praha 1988. (CS)
Šesták J., Strnad Z., Tříska A. a kol.: Speciální technologie a materiály. Academia, Praha 1993. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečná zkouška (15 - 20 min, bez písemné přípravy).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Speciální keramické materiály
Skleněná vlákna
Dentální kompozity
Silikony
Superplastifikátory
MDF (Macro Defect Free) materiály
Zeolity
Přírodní hydrosilikáty
Umělecké tradice při výrobě skla a keramiky
Architektura a úloha chemické technologie silikátů

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit znalostí posluchačů magisterského studia oblasti chemie materiálů o poznatky pokročilých typů materiálů a způsobů jejich technologické přípravy skla ve vztahu k jejich termodynamickým vlastnostem, strukturou a užitným vlastnostem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning