Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-XPC-OPXAk. rok: 2019/2020

Odborná praxe v celkové délce trvání 2 týdnů (80 odpracovaných hodin). Student má možnost zvolit tuzemskou i zahraničí firmu. Praxi si zařizuje student sám a je třeba ji konat mimo dobu pravidelné výuky. Před započetím praxe je potřeba vyplnit formulář s její specifikací a nechat jej schválit garantem kurzu. Praxe je započtena na konci akademického roku po předložení písemného potvrzení o jejím absolvování a zprávě o jejím průběhu.

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu je schopen:
- diskutovat problémy vzniklé při práci na odborném úkolu,
- aplikovat znalosti získané v odborných předmětech v praxi,
- analyzovat problémy vzniklé při odborné práci na daném úkolu,
- navrhnout řešení zadaného úkolu z oblasti audio inženýrství vymezené absolvovanými odbornými kurzy během studia.

Prerekvizity

Absolvování odborných povinných a volitelných předmětů, ve kterých student získá znalosti z oblasti vymezené zaměřením odborné praxe.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odborná praxe trvá 2 týdny, výstupem jsou praktické znalosti studenta. Praxe je podporována e-learningem (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je hodnocen zápočtem, který student získá na konci akademického roku po předložení písemného potvrzení o absolvování praxe a zprávě o jejím průběhu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Odborná praxe 2 týdny v rozhlasovém, post-produkčním nebo nahrávacím studiu, divadle nebo ve firmě zabývající se zvukovou technikou v České republice nebo v zahraničí. Rozložení praxe během akademického roku je libovolné, jediným kritériem je absolvování praxe v rozsahu alespoň 80 hodin.

Cíl

Cílem kurzu je absolvování odborné praxe v rozhlasových, post-produkčních nebo nahrávacích studiích, divadlech nebo ve firmách zabývajících se zvukovou technikou, návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky atd., ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

80 hod., povinná

Vyučující / Lektor