Detail předmětu

Feminist Seminar 2

FaVU-FEMS2Ak. rok: 2019/2020

Cyklus přednášek a seminářů Feministický seminář 2 navazuje na pluralitní pojetí feminizmu představené ve Feministickém semináři 1 a pokračuje dalšími tématy spojenými s problematikou emancipace žen a společenské spravedlnosti.

Garant předmětu

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti kurzu si rozšíří a prohloubí svoji orientaci v problematice feministického uvažování a získají přehled o dalších tématech souvisejících s oblastí feminizmu.

Prerekvizity

Zájem o témata feminizmu a sociální spravedlnosti. Absolvování kurzu Feministický seminář 1 nebo vědomosti na úrovni vymezené osnovami tohoto kurzu. Ochota číst texty v angličtině.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky a semináře. Přednášková část seznámí účastníky kurzu s jednotlivými tématy prostřednictvím výkladu textů dotýkajících se oblasti feminizmu, následný seminář bude diskuzí o myšlenkách představených ve výkladové části. V přípravě na hodinu bude vyžadováno přečtení jednoho ze zadaných textů. Jedna z lekcí bude vyhrazena pro pozvanou osobnost zabývající se feministickou problematikou.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet udělený za aktivní přípravu na hodinu (přečtení doporučeného textu) a účast na přednáškách a seminářích. V případě většího množství absencí splnění náhradního úkolu — napsání eseje na některé z diskutovaných témat.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Průsečíky boje proti společenskému útlaku — genderové, rasové a třídní nerovnosti, heteronormativita, ableism, ageism, environmentální násilí, kolonizace a extraktivizmus, otázka subjektu feminizmu/feminizmů, formy společenských vztahů pohostinných různorodosti a odlišnostem.
2. Zdraví a péče, nemoc a postižení — svépomocné komunity, produkce a cirkulace vědění o technologiích a technikách pro sexuální a reprodukční zdraví (étos DIY, DIWO a DITO, knowledge commons, open source, autoexperiment, biohacking), biomoc a produkce zdraví a nemoci, exponovaná těla, disability a ableism, crip, epistemologie bolesti, prosakující těla, sítě podpory.
3. Prostituce a pornografie — sex jako práce a „pornifikace“ práce, sexualita a politika reprezentace, obscénost a kódy viditelnosti.
4. Transfeminizmus a gender abolicionizmus — cis/trans, rozšiřování definice genderové spravedlnosti, podpora proliferace tělesných/sexuálních odlišností, let a hundred sexes bloom, antinaturalizmus, technomaterializmus a gender abolicionizmus v xenofeminizmu, xenohospitalita, trans zdraví a péče.
5. Feministická praxe — feministické principy v individuální, kolektivní a institucionální praxi, feminizmus a akademie, feminizmus v prostředí a provozu světa umění.

Cíl

Ambicí kurzu je iniciovat debatu o otázkách sociální spravedlnosti a možnostech jejich adresování v umění, teorii a aktivizmu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka. Povolena jedna neomluvená absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

5 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor