Detail předmětu

Vybrané problémy z dopravního inženýrství

FAST-CN055Ak. rok: 2019/2020

Hlavním cilem dopravní telematiky je zvyšování kvality a komfortu dopravy, zajištění mobility, zvyšování bezpečnosti dopravy, zlepšení služeb v dopravě a také zvýšení hospodárnosti a efektivnosti dopravních procesů. V náplni jsou integrovány nejnovější poznatky z řady oborů, dopravní informatiky, logistiky, telekomunikací, dopravního inženýrství, dopravního urbanismu a bezpečnosti dopravy.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základy dopravní telematiky v oblasti silniční, železniční a letecké dopravy.

Prerekvizity

Běžné znalosti z dopravy, fyziky, matematiky a informačních technologií.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Definice a výklad základních pojmů, základní matematický aparát
2. Úvod do problematiky relativně nových matematických postupů a nástin jejich využití v problematice řízení dopravy
3. Úvod do problematiky relativně nových matematických postupů a nástin jejich využití v problematice řízení dopravy
4. Inteligentní dopravní služby, informace o překážkách provozu a povětrnostních podmínkách
5. Informační a navigační systémy a jejich použití v dopravě, černá skříňka, digitální tachograf
6. Problematika vážení vozidel, metody, zařízení, legislativa
7. Telematika v silniční dopravě, současné inteligentní systémy řízení dopravy, městské, dálniční, řízení vjezdu na dálnice, tunely, parkoviště
8. Telematika v silniční dopravě
a) automatická identifikace vozidel a nákladů
b) snímače pro řízení a provoz křižovatek
c) elektronické mýtné, legislativa, metody u nás a v cizině
9. Telematika v železniční dopravě
a) zabezpečovací zařízení v železniční dopravě, systémy přejezdových zabezpečovacích zařízení pro provoz u ČD
b) vlakové zabezpečovací systémy
c) Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)
10. Telematika v železniční dopravě
a) vlakový polohový lokátor na principu GPS/GNSS
b) navigační satelitní systémy v železniční zabezpečovací technice
c) mobilní komunikační systém pro železnici, automatické vedení vlaku

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými problémy z dopravní telematiky v oblasti silniční, železniční a letecké dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor