Detail předmětu

Vybrané problémy pozemních komunikací

FAST-CM054Ak. rok: 2019/2020

Předmět zahrnuje řešení vybraných problémů, které se vyskytují ve stavební praxi.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním praktických poznatků o zkouškách typu asfaltových směsí, praktických problémech její výroby, základními principy pro dosažení jakosti v procesu výstavby a dále mj. o zdravotních a enviromentálních rizicích spojených s dopravou na pozemních komunikacích.

Prerekvizity

Znalosti z projektování a stavby silnic a dálnic, městských komunikací, technologie stavby

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Doprava ve světě
2.Funkční zkoušky asfaltů
3.Funkční zkoušky asfaltových směsí
4.Výroba asfaltových směsí - praxe
5.Praktické problémy vedení stavby, výběrová řízení
6.Funkční zkoušky zemin
7.Využití odpadních materiálů v silničních stavbách
8.Doprava a životní prostředí, EIA, SEIA

Cíl

Typové zkoušky asfaltových směsí, nové technologie výstavby a oprav pozemních komunikací, požadavky při výstavbě, enviromentální aspekty dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor