Detail předmětu

Řízení vodohospodářských soustav

FAST-CS051Ak. rok: 2019/2020

Základní znaky vodohospodářských soustav (VS), principy výstavby a provozu vodohospodářských dispečinků, obecný model řízení a regulační obvod, řízení in-line, on-line a off-line, dynamické vlastnosti vodohospodářských soustav (VS), pojem řízení v reálném čase a operativní řízení VS, sběr, přenos, zpracování a uložení dat popisujících stav VS, konstrukce řídících algoritmů zásobní a ochranné funkce VS a jejich provoz, dálkové nastavování regulačních uzávěrů, předávání informací o očekávaných průtocích a vodních stavech kompetentním orgánům a veřejnosti, řízení VS v průběhu havárií na tocích (úniky znečišťujících látek).

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti týkající se řízení odtoku vody z povodí pomocí vodohospodářských soustav a
schopnost sestavit modely operativního řízení zásobní a ochranné funkce vodohospodářské soustavy.

Prerekvizity

Základní znalosti z matematiky, fyziky, hydrauliky a hydrologie

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. - 2. Dynamické vlastnosti VS, obecný model řízení a jeho modifikace
3. - 4. Pojem řízení VS v reálném čase (operativní řízení)regulační obvod, řízení typu in-line, on-line a off-line
5. - 6. Vodohospodářský dispečink, struktura, sběr, přenos a zpracování dat, příklady z praxe
7. - 8. Řídící algoritmy použitelné pro řízení VS a uplatnění adaptivního přístupu
9. - 11. Konstrukce řídícího algoritmu pro operativní řízení systému zásobení vodou
12. - 13. Konstrukce řídícího algoritmu pro operativní řízení ochranné funkce VS

Cíl

Základní znalosti týkající se řízení odtoku vody z povodí pomocí vodohospodářských soustav
Schopnost sestavit modely operativního řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy
Schopnost sestavit modely operativního řízení ochranné funkce vodohospodářské soustavy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor