Detail předmětu

Hydrobiologie a ekotoxikologie

FAST-CC001Ak. rok: 2019/2020

Základní hydrobiologické pojmy, biologie stojatých a tekoucích vod, procesy samočištění v povrchových vodách, eutrofizace, hodnocení saprobity povrchových vod, biologie podzemních vod, biologické indikátory znečištění.

Základní ekotoxikologické pojmy, typy toxického účinku, faktory ovlivňující toxicitu, toxikologické vlastnosti vybraných sloučenin, problematika xenobiotik, monitoring životního prostředí, ekotoxikologické biotesty, související legislativa.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - vybrané kapitoly z hydrobiologie a vodní ekotoxikologie.

Prerekvizity

Obecné znalosti biologie
Schopnost vykonávat laboratorní činnost
Schopnost vyhodnotit laboratorní výsledky: zapsat protokol o činnosti, matematicky zpracovat výsledky měření

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní hydrobiologické a ekologické pojmy.
2. Hydrobiologie stojatých a tekoucích vod, samočištění.
3. Klasifikace vod podle trofie.
4. Saprobní systém hodnocení kvality povrchových vod.
5. Biologie podzemních vod.
6. Biologické indikátory znečištění.
7. Základní ekotoxikologické pojmy, druhy toxicity, faktory ovlivňující toxicitu.
8. Prioritní polutanty v prostředí.
9. Působení xenobiotik na organismy.
10. Odběr a příprava reprezentativních vzorků, faktory ovlivňující výsledky testů.
11. Ekotoxikologické biotesty.
12. Způsoby hodnocení testů toxicity, interpretace výsledků.
13. Legislativa. Seznámení s vybranými ekotoxikologickými biotesty pomocí audiovizuální techniky.

Cíl

Vybrané kapitoly z hydrobiologie a vodní ekotoxikologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor