Detail předmětu

Provoz obráběcích strojů

FSI-GPSAk. rok: 2019/2020

Obsahem kurzu je získání znalostí z oblasti provozování obráběcích strojů. V rámci kurzu se studenti seznámí se základními prvky pro provoz obráběcích strojů (komponenty stroje, řídicí systém stroje, nastavení nástrojů, ustavení obrobků) včetně přípravy programu pro obrábění s následnou výrobou zkušebního obrobku.

Výsledky učení předmětu

Absolventi kurzu si osvojí metody práce s CNC obráběcími stroji.

Prerekvizity

Předpokládají se základní znalosti z konstrukce obráběcích strojů a dále znalosti z oboru strojírenské technologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Marek J., et al. Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. MM publishing, s.r.o., 2018. s. 352-364. ISBN: 978-80-906310-8-3. (CS)
Marek J, Novotný L, Smolík J, Blecha P, Březina T, Mrkvica I, Sulitka M, et al. (2010). Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM Speciál., p. 420). Praha: MM publishing, s.r. o. (CS)
Stulpa M. (2014). CNC Programování obráběcích strojů. GRADA. ISBN: 978-80-247-5269-3. (CS)
Stulpa M. (2014). CNC Programování obráběcích strojů. GRADA. ISBN: 978-80-247-5269-3. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení v laboratoří, které jsou zaměřeny na praktické práce s obráběcími stroji. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je vyučován formou cvičeních u CNC obráběcích strojů doprovázených dílčími přednáškami. Cvičení je ukončeno klasifikovaným zápočtem. K jeho získání je nutná 100% účast a od prezentovaný semestrální projekt.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je osvojení si základních operací s obráběními stroji. Výuka bude směřována na CNC soustružnické centrum a tříosé CNC frézovací vertikální obráběcí centrum s řídicími systémy Siemens Sinumerik.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení v laboratořích: 13 x 3 hod.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Frézovací a soustružnická obráběcí centra
2. Nástrojové soustavy a seřizování nástrojů
3. Příprava obrobku a seřízení ve stroji - frézka
4. Příprava obrobku a seřízení ve stroji - soustruh
5. Siemens Sinumerik – základní operace
6. Základy programování v Siemens Sinumerik
7. Technologické parametry a technologické postupy
8. Zpracování CNC programu dle zadání pro frézovací operace
9. Zpracování CNC programu dle zadání pro soustružnické operace
10. Výroba zkušebního dílce dle zadání
11. Výroba zkušebního dílce dle zadání
12. Výroba zkušebního dílce dle zadání
13. Prezentace výsledků

eLearning