Detail předmětu

Computer-Aided Medical Diagnostics

FEKT-MPA-PRMAk. rok: 2020/2021

Předmět je věnován použití umělé inteligence v medicíně. Je orientován na získání znalostí o počítačově podporované lékařské diagnostice, principech rozhodování v medicíně, práci s neurčitostí v medicínských datech, usuzování za podmínek neurčitosti, principech fuzzy vyjádření neurčité informace a stavbě expertních systémů. Praktické znalosti získají studenti v oblasti programování expertních systémů.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat základní způsoby počítačového zpracování biomedicínských dat,
- vysvětlit základní pojmy počítačově podporované lékařské diagnostiky,
- popsat principy základních metod pravděpodobnostního rozhodování,
- diskutovat výhody a nevýhody jednotlivých metod,
- navrhovat jednoduché expertní systémy,
- na základě definovaných požadavků vyhodnotit kvalitu rozhodovacích metod.

Prerekvizity

Student by měl být schopen vysvětlit základní principy pravděpodobnostního počtu, měl by znát základní pojmy zpracování dat a měl by ovládat základní znalosti z databázových systémů. Obecně jsou požadovány znalosti matematiky na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Russell, S. J., Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice Hall 2010. ISBN 9780136042594. (CS)
O’Regan, G. Propositional and Predicate Logic. Springer, Cham 2017. ISBN 978-3-319-64020-4 (CS)
Panesar, A. Machine Learning and AI for Healthcare. Springer, 2019. ISBN 978-1-4842-3799-1 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává projekt podle pokynů vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

až 30 bodů ze cvičení (10 bodů z testu a 20 bodů ze samostatného projektu)
až 70 bodů za písemnou zkoušku
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v základních pojmech počítačově podporované lékařské diagnostiky a schopnosti aplikovat základní principy rozhodování v medicíně.

Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Počítačové modely pro rozhodování
2. Neurčitost v medicínské informatice
3. Riziko a neurčitost v rozhodování
4. Racionalita v medicíně
5. Hledání řešení problémů
6. Grafové prohledávání
7. Problém splňování podmínek
8. Reprezentace znalostí
9. Inference
10. Výroková a predikátová logika
11. Rozhodování založené na pravidlech
12. Logické programování
13. Přirozený jazyk

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v problematice počítačově podporované diagnostiky v medicíně s prvky umělé inteligence a navrhování jednoduchých diagnostických systémů pro použití v medicíně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-BIO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program MPC-BIO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning