Detail předmětu

Stavba výrobních strojů II

FSI-G3SAk. rok: 2019/2020

Tento předmět doplňuje a rozšiřuje poznatky Stavby výrobních strojů I o obrábění těžkoobrobitelných a nekovových materiálů. Tyto stroje pracují na různých fyzikálních principech. Jedná se například o obrábění kamene, uhlíkových materiálů nebo dřeva. Jsou také nastíněny metody rychlého prototypování, které využívají aditivní způsoby výroby. Je zmíněna problematika Průmyslu 4.0 s praktickými ukázkami.

Výsledky učení předmětu

Absolventi kurzu získají základní znalosti o mechatronice obráběcích a tvářecích strojů, dále základní znalosti o dřevoobráběcích strojích.

Prerekvizity

Předpokládané znalosti jsou z oblasti částí a mechanizmů strojů a základy stavby výrobních strojů. Posluchač by se měl orientovat v oblasti technologie třískového obrábění.

Doporučená nebo povinná literatura

MAREK, J., et al. Konstrukce CNC obráběcích strojů. 4nd ed. Praha: MM publishing, s.r.o., 2018. 428 p. ISBN 978-80-906310-8-3. (CS)
MAŘÍK, V. a kol., Průmysl 4.0 – Výzva pro českou republiku. 1th ed. Praha: Management Press, 2016. 272 p. ISBN 978-80-726-1440-0. (CS)
Company materials and leaflets issued by manufacturers of machine tools (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná a ústní. Prověřuje znalosti studenta a schopnost praktické aplikace těchto znalostí do studovaného oboru. Celková známka je společná pro obě části zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Úkolem je umět aplikovat základní principy ve stavbě výrobních strojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pouze nepovinné přednášky, s doporučením aktivní účasti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozdělení nekonvenčních výrobních strojů, použití a konstrukční principy
2. Fyzikální způsob obrábění – elektrický výboj a chemický
3. Fyzikální způsob obrábění – koncentrovaná energie (lasery, plasma)
4. Fyzikální způsob – mechanický (ultrazvuk, vodní paprsek)
5. Aditivní způsob – tekuté a práškové materiály
6. Aditivní způsob – 3D tisk polymerů
7. Aditivní způsob – 3D tisk kovů, papír
8. Stroje pro obrábění dřeva
9. Stroje pro obrábění plastů, kamene a uhlíku
10. Třískové obrábění pomocí průmyslových robotů
11. Hybridní stroje pro aditivní a třískovou výrobu
12. Průmysl 4.0 definice, principy a výzvy
13. Průmysl 4.0 aplikace a příklady

eLearning