Detail předmětu

Programování pro Windows

FSI-VPWAk. rok: 2019/2020

Událostmi řízené programování, použití Windows API, objekty jádra, procesy a toky, synchronizační objekty, virtuální paměťový prostor, okna, dialogová okénka, ovládací prvky, prostředky (zdroje), grafické rozhraní, fonty, palety, tiskový výstup, registr, inicializační soubory.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Tvorba středně složitých aplikací pro Windows.

Prerekvizity

Schopnost programovat v jazycích C, C++ nebo Pascal.

Doporučená nebo povinná literatura

Simon R.J., Gouker M., Barnes B.C.: Win 32 API - průvodce vývojáře, Unis publishing, 1997 (CS)
Petzold C.: Programování ve Windows, Computer Press, 1999 (CS)
Richter J.: Advanced Windows, Microsoft Press, 1997 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: Fungující aplikace pro Windows.
Zkouška: Ověření znalostí základů programování pro Windows,
diskuse nad vypracovanou aplikací.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení se základy programování pro Windows, událostmi řízeného
programování, použití API.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účást na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná. Výuka probíhá podle týdenního rozvrhu. Způsob náhrady zameškaných cvičení je plně v kompetenci vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MAI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-AIŘ , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor M-AIŘ , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Okno, systém zpráv.
2. GDI, kontext zařízení, kreslení, mapovací režimy, posuvníky.
3. Klávesnice, myš, časovač.
4. Dceřiné ovládací prvky.
5. Zdroje: ikony, kurzory, znakové řetězce, nabídky, klávesové zkratky.
6. Dialogová okna.
7. Tikárna, bitové mapy.
8. Správce palet, písma.
9. Objekty jádra, procesy a toky, synchronizace.
10. Paměťová architektura Win32, výměna dat mezi procesy.
11. Registr.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s ovládáním Borland Delphi a Visual C++
2.-12. Ukázkové aplikace, programování zápočtové aplikace.
13. Zápočty.