Detail předmětu

Průmyslové roboty a manipulátory III

FSI-GROAk. rok: 2019/2020

Kurz navazuje na znalosti studentů z kurzů průmyslové roboty a manipulátory I, průmyslové roboty a manipulátory II a navrhování a programování robotických pracovišť. Rozšiřuje dosavadní znalosti o moderní trendy v oblasti programování robotů v jednotlivých technologických aplikacích. A dále rozšiřuje znalosti a dovednosti v oblasti digitálního zprovoznění, reálného zprovoznění a testování výrobních robotizovaných systémů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Na základě praktických ukázek v jednotlivých hodinách budou schopni samostatné práce v oblasti programování robotů, digitálního zprovoznění, reálného zprovoznění a testování robotizovaných pracovišť pro různé technologické operace (manipulace, paletizace, lepení, svařování…).

Prerekvizity

Znalosti z kurzů průmyslové roboty a manipulátory I, průmyslové roboty a manipulátory II a navrhování a programování robotických pracovišť.

Doporučená nebo povinná literatura

Ehrenberger Z.- Kolíbal,Z.: Průmyslové roboty III., , 0
SICILIANO, B. KHATIB, O. Springer Handbook of Robotics. Springer-Verlag New York, Inc., 2008. 1611 s. ISBN 978-3-540-23957-4 (EN)
Kárník,L.-Knoflíček,R.-Novák,J.M.: Mobilní roboty, , 0
PIRES, J. N. Industrial Robots Programming: Building Applications for the Factories of the Future. Springer, 2008. 282 s. ISBN 978-0-387-23325-3 (EN)
Kolíbal,Z.-Knoflíček,R.: Morfologická analýza stavby průmyslových robotů, , 0
NOF, S. Y. Springer Handbook of Automation. Springer, 2009. 1812 s. ISBN 978-3-540-78830-0 (EN)
Manuály k průmyslovým robotům KUKA: KUKA - Operating and Programming Instructions, v. 1.1, 2006; KUKA - KR C2/KR C3 Expert Programming, v. 01, 2006; KUKA - KR C4 Programming, 2013; KUKA - WorkVisual (různé verze), konfigurace vstupů/výstupů, 2013; KUKA - Industrial Robots, Safety: for mechanical components, 2012.
Manuály k průmyslovým robotům ABB: Technical reference manual RAPID Instructions, Functions and Data types, Operating manual RobotStudio (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které mají charakter syntézy znalostí z kurzů průmyslové roboty a manipulátory I, průmyslové roboty a manipulátory II a navrhování a programování robotických pracovišť doplněných o setkání s odborníky z praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá z prezentace individuálního projektu, který bude zadán v úvodních hodinách a ústní zkoušky z probíraných témat.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání rozšiřujících znalostí a dovedností v oblasti programování, digitálního zprovoznění, reálného zprovoznění a testování robotizovaných pracovišť. Náplní předmětu je praktická výuka digitálního/reálného zprovoznění a testování navržených pohybových drah a algoritmů robotizovaného pracoviště.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola znalostí zkouškou

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Nastavování a On-line programování robotů
2. Off-line programování RobotStudio
3. Off-line programování RobotStudio
4. Off-line programování/digitální zprovoznění RobotStudio
5. Testování navržených programů na reálném pracovišti
6. Off-line programování ProcessSimulate
7. Off-line programování ProcessSimulate
8. Off-line programování/digitální zprovoznění ProcessSimulate
9. Testování navržených programů na reálném pracovišti
10. Řešení individuálních projektů – konzultace a verifikace postupů.
11. Řešení individuálních projektů – konzultace a verifikace postupů.
12. Řešení individuálních projektů – konzultace a verifikace postupů.
13. Řešení individuálních projektů – konzultace a verifikace postupů.