Detail předmětu

Programování pro výrobní systémy

FSI-GPGAk. rok: 2019/2020

Cílem předmětu je získání znalostí o moderních programovacích jazycích využívaných při počítačové podpoře činností ve výrobních systémech.
Výklad je zaměřen na objektově orientované jazyky (Visual Basic .NET) a jazyky pro databáze (SQL). Hlouběji a prakticky se studenti seznámí s jazykem Visual Basic jako typickým představitelem jazyků používaných pro programování ve většině oblastí CIM.

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí vytvářet programy pro operační systém Microsoft Windows v programovacím jazyce Visual Basic, naučí se propojovat tyto aplikace na databáze pomocí SQL jazyka a získají informace potřebné pro vytváření objektů technologie ActiveX.

Prerekvizity

Student by měl znát základy algoritmů a programování. Dále by měl míti základní znalosti o nabízených funkcích, objektech a službách operačního systému na bazi NT jádra.

Doporučená nebo povinná literatura

Michael Halvorson, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Krok za krokem, ISBN: 8072264451
Michael Halvorson, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Krok za krokem, ISBN: 8072264451 (CS)
Martin Gürtler, Pavel Kocich, 1001 tipů a triků pro Visual Basic, ISBN: 8072263684
Microsoft Visual Basic 6.0 Příručka programátora, Microsoft Corporation, ISBN: 80-7226-154-1 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zpracování semestrální práce ve formě programové aplikace.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními vlastnostmi objektového a událostně řízeného programování. Studenti se podrobněji seznámí s programovacím jazykem Microsoft Visual Basic .NET a jazykem SQL.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována, při neúčasti omluvené ze závažných důvodů je možnost náhrady samostatným řešením zadaných úloh ze zameškané látky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení se s programovacím jazykem Visual Basic (VB) - jeho specifikace, omezení a souborové formáty
2. Programovací konvence a strukturování vlastního programu
3. Typy proměnných a jejich použití
4-5. Užívání ActiveX prvků a jejich popis
6. Vytváření vlastních ActiveX
7. Zpřístupňování knihoven DLL a spolupráce s Windows API
8-9. Spolupráce VB s databázemi
10. Meziprocesní komunikace v aplikacích pro MS Windows
11-12.Visual Basic Script programování pro WEB
13. Rozdíl mezi Visual C++ a Visual Basic

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s vývojovým prostředím jazyka Visual Basic
2. Práce s jednotlivými ActiveX prvky
3-4. Vytvoření jednoduché aplikace pro práci s textem
5. Vytvoření jednoduché aplikace pro práci s grafikou
6-7. Vytvoření aplikace "Kalkulačka"
8. Připojení aplikace k databázi
9. Vytvoření jednoduché databázové aplikace
10-12.Samostatná práce na zadané aplikaci
13. Zápočet