Detail předmětu

Konvenční obráběcí a tvářecí stroje

FSI-GK0Ak. rok: 2019/2020

Tento předmět doplňuje a rozšiřuje poznatky o konstrukci výrobních strojů pro posluchače, kteří se po dokončení studia chtějí věnovat vývoji a konstrukci VS.

Výsledky učení předmětu

Absolventi kurzu získají znalosti o základních stavebních skupinách v konstrukci výrobních strojů.

Prerekvizity

Předpokládané znalosti jsou z oblasti částí a mechanismů strojů a základů stavby výrobních strojů. Posluchač by se měl orientovat v oblasti technologie třískového obrábění a také v oblasti technologie objemového i plošného tváření. Student musí znát fyzikální základy měření a vyhodnocování měřených veličin.

Doporučená nebo povinná literatura

Company materials and leaflets issued by manufacturers of machine tools
Company materials and leaflets issued by manufacturers of forming machines
Breník,P.,Píč.J.,Obráběcí stroje, konstrukce a výpočty, technický průvodce 59,SNTL Praha 1982, DT 621.9-11,p.573

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška z probrané látky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Úkolem je ukázat využití moderních metod konstrukce a upozornit na limitní možnosti těchto strojů v oblasti přesnosti, výkonnosti a životnosti

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je prováděna dle rozvrhu na FSI, případnou zameškanou výuku lze individuálně konzultačně nahradit

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky

1. Rozdělení výrobních strojů
2. Definice jednotlivých stavebních skupin obráběcích strojů
3. Definice jednotlivých stavebních skupin tvářecích strojů
4. Obráběcí stroje s definovanou geometrií nástrojů
5. Obráběcí stroje s geometricky nedefinovanou geometrií
6. Tvářecí stroje s mechanickým přenosem síly
7. Tvářecí stroje s hydraulickým přenosem síly
8. Tvářecí stroje ostatní
9. Zkoušky obráběcích strojů geometrická přesnost
10. Zkoušky obráběcích strojů přesnost polohování
11. Zkoušky tvářecích strojů geometrická přesnost
12. Ostatní zkoušky tvářecích strojů
13. Prototypové zkoušky výrobních strojů

eLearning