Detail předmětu

Diplomový projekt (M-LPR)

FSI-OD9Ak. rok: 2019/2020

Předmět Diplomový seminář zahrnuje samostatně zpracované práce s náležitostmi diplomové práce.
Zadávaná problematika čerpá z aktuálních teoretických i provozních problémů organizací civilního letectví ČR, navazuje především na problematiku řízení letového provozu, provozovatelů letišť a leteckých provozovatelů. Student při zpracovávání práce samostatně komunikuje se spolupracujícími organizacemi z praxe, orientuje se v provozních podkladech a odborné literatuře, navrhuje metodiku a osnovu své práce. Kontrola postupu zpracování Diplomového semináře a konzultační pomoc je poskytována garantem kurzu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost komunikace
s provozními složkami civilního letectví.
Samostatná orientace v získaných provozních
podkladech a odborné literatuře, metodický
přístup a kriteriální hodnocení.

Prerekvizity

Semestrální práce

Doporučená nebo povinná literatura

Dle pokynů vedoucích diplomové práce.
Dle pokynů vedoucích diplomové práce.
Folowing instructions of thesis supervisor.
Folowing instructions of diploma work controller.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a jeho klasifikace probíhá formou prezentace projektu před ostatními studenty specializace a garantem kurzu.
Student seznamuje s obsahem práce a dosaženými výsledky. Mimo vlastní klasifikace je hodnocena garantem kurzu také možnost a perspektivnost pokračování řešení problematiky v diplomové práci.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Ověřit schopnosti studentů k samostatné práci
v provozní a technické problematice.
Zaměření na získání, zpracování a využití
provozních podkladů a dostupné literatury
a na návrh metodiky a kritérií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení probíhají formou konzultací. Během semestru jsou tři povinné průběžné prezentace diplomových prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 2. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. zadání a konzultační činnost k diplomovému semináři 2. konzultační činnost k diplomovému semináři 3. konzultační činnost k diplomovému semináři 4. prezentace 5. konzultační činnost k diplomovému semináři 6. konzultační činnost k diplomovému semináři 7. konzultační činnost k diplomovému semináři 8. konzultační činnost k diplomovému semináři 9. prezentace 10. konzultační činnost k diplomovému semináři 11. konzultační činnost k diplomovému semináři 12. konzultační činnost k diplomovému semináři 13. prezentace