Detail předmětu

Modern Network Technologies

FEKT-MPA-MOSAk. rok: 2020/2021

Předmět studenty seznamuje s novými trendy v oblasti moderních síťových technologií, a to především na úrovni řídicích algoritmů a mechanismů implementovaných do různých komunikačních protokolů. První část předmětu poskytuje dostatečné matematické zázemí z oblasti teorie front. Následně jsou podrobně rozebrány metody řízení toku dat na úrovni linkové vrstvy referenčního modelu OSI/ISO. Další sada přednášek je zaměřena na řídicí mechanismy protokolu TCP. Poslední rozsáhlá část předmětu řeší problematiku zajištění kvality služeb a to od základních principů až k implementačním detailům v mobilních a bezdrátových sítích.

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování předmětu budou mít rozsáhlé teoretické a praktické znalosti z oblasti řízení toku dat na různých úrovních referenčního modelu OSI/ISO. Získají dále ucelený pohled na možnosti využití jednotlivých řídicích mechanismů pro zajištění kvality služeb v moderních pevných, bezdrátových a mobilních komunikačních sítích.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

LARSSON, C. Design of Modern Communication Networks. Methods and Applications, 1. vydání, Academic Press - Elsevier, ISBN: 978-0-12-407238-1, 2014 (EN)
BHAT, U. NARAYAN, An Introduction to Queueing Theory, Modeling and Analysis in Applications, Springer, ISBN: 978-0-8176-8420-4, 2015. (EN)
KOTON, J. Modern Communication Networks, lecture notes, 2018. (EN)
WEHRLE, K., GUNES, M., GROSS, J. Modeling and Tools for Network Simulation, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-642-12330-6, 2010 (EN)
FARREL, A. et al. Network Quality of Service: Know It All, 1st edition, Morgan Kaufmann, ISBN: 978-0-12-374597-2, 2008. (EN)
STALLINGS, W. Data and Computer Communications, 10th edition, Pearson Education Limited, ISBN: 978-12-9-201738-8, 2013. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Během studia kurzu je možné získat až 100 bodů. Až 30 bodů je možné získat v rámci laboratorních cvičení za absolvování závěrečného testu. Předmět je ukončen písemnou zkouškou, za kterou je možné získat až 70 bodů.
S ohledem na omezení způsobená situací COVID-19 bude závěrečná zkouška z předmětu probíhat distančně.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Queuing theory - mathematical representation
2. Queuing theory – Kendall classification, Markovian system of queue control
3. Qualitative parameters of communication networks
4. Throughput control
5. Flow control and error correction on data link layer
6. Flow control in TCP – introduction
7. Implementation methods of TCP
8. Retransmission time-out and congestion window control in TCP
9. Mechanisms for congestion window control in TCP
10. Quality of Service in communication networks - basic requirements
11. Quality of Service - marking, classification, metering
12. Quality of Service - packet scheduling, active queue management, ECN
13. Support of Quality of Service in wireless networks

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům podrobný pohled na nové principy a metody implementované v nejmodernějších síťových technologiích. Předmět je zaměřen hlavně na oblasti zajištěním kvality služeb v paketově orientovaných komunikačních protokolech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-CAN magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning