Detail předmětu

Příprava a řízení projektu - SCH

FCH-MCO_PRP_SAk. rok: 2019/2020

Předmět je určen pro studenty, kteří již mají zvolené téma budoucí diplomové práce a jejího vedoucího; téma bude využito při samostatné práci v tomto předmětu. Metody přípravy technologických, vývojových a vědeckých projektů. řízení týmů. Smysl a aspekty řízení projektů a správy znalostí organizace, metody, techniky a nástroje řízení a koordinace projektů. Předpoklady úspěšného řízení projektů. Postup přípravy a zpracování výzkumného, vývojového nebo technologického projektu. Zásady zpracování přihlášky do grantové soutěže. Metody týmové práce - spolupráce, kontrola, řízení týmu.

Výsledky učení předmětu

Zkušenosti s přípravou projektů a prací v týmu.

Prerekvizity

nejsou

Doporučená nebo povinná literatura

Poster K., Applegarth M.: Projektový management. Portál, Praha 2006. (CS)
Rosenau M. D.: Řízení projektů. Computer Press, Brno 2007. (CS)
Allen D.: Mít vše hotovo. Jan Melvil Publishing, Brno 2009. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Seminář - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na seminářích, vypracování projektu jsou povinné. Účast je pravidelně evidována. Neúčast na semináři je nutno nahradit vypracováním písemného referátu na téma daného semináře.
Podmínkou získání zápočtu, kromě podmínek kontrolované výuky, je vypracování projektu pro následující oborové laboratoře a diplomovou práci. Projekt se odevzdává vybranému vedoucímu (nejpozději v zápočtovém týdnu), který jej hodnotí a posléze informuje garanta o splnění podmínek udělení zápočtu. Projekt se odevzdává vždy v elektronické formě a podle požadavku vedoucího i ve formě tištěné. Zápočet uděluje garant předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Teorie projektového řízení a týmové práce (4 h).
2. Praktická cvičení vybraných technik (4 h).
3. Sestavení vlastního projektu souvisejícího s předpokládaným tématem diplomové práce (5 h).

Cíl

Seznámit studenty s postupy přípravy tvůrčích projektů, se zásadami týmové práce a způsoby organizace týmové práce. Navrhnout témata pro vlastní projektovou činnost studentů. Předmět je určen pro studenty, kteří již mají zvolené téma budoucí diplomové práce a jejího vedoucího; téma bude využito při samostatné práci v tomto předmětu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast na seminářích, vypracování projektu jsou povinné. Účast je pravidelně evidována. Neúčast na semináři je nutno nahradit vypracováním písemného referátu na téma daného semináře.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_SCH magisterský navazující

    obor NPCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program NKCP_SCH magisterský navazující

    obor NKCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný