Detail předmětu

Metrologie a zpracování experimentálních dat

FCH-DCO_METAk. rok: 2019/2020

Co je to metrologie a proč je nezbytná pro environmentální analýzu. Vývoj a optimalizace analytické metody; jak se určují parametry pro opakovatelnost. Metrologické vlastnosti analytické metody; limit detekce, limit stanovitelnosti, návratnost, návaznost, robusnost,kontrola dlouhodobé stability analytické metody, validace, nejistoty. Správná analytická praxe, zabezpečování jakosti analytických výsledků.

Doporučená nebo povinná literatura

Základní dokumenty EURACHEM (příručky Kvalimetrie) (CS)
GRAFEN, A.. Modern statistics for the life sciences. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 01-992-5231-9. (CS)
MILLER, J. N. Statistics and chemometrics for analytical chemistry. 5th ed. Harlow: Pearson Prentice Hall, 2005, 268 s. ISBN 01-312-9192-0. (CS)
Ermer, J. and Miller, J. H. McB.: Method Validation in Pharmaceutical Analysis: a Guide to Best Prastice. Jonh Wiley & Sons, 2006, 418 s. ISBN: 978-3-527-31255-9. (CS)
HANRAHAN, G.: Environmental chemometrics: principles and modern application. CRC Press, 2009, 292 s. ISBN: 1420067966. (CS)
CHAN, Ch. Ch., LAM, H., ZHANG, X-M. Practical approaches to method validation and essential instrument qualification. Hoboken, N.J.: Wiley, c2010, xiv, 399 p. ISBN 04-701-2194-7. (CS)
BLIESNER, D. M. Validating chromatographic methods: a practical guide. Hoboken, N.J.: Wiley, c2006, viii, 291 p. ISBN 9780471741473. (CS)
REICHENBACHER, M. Challenges in analytical quality assurance. New York: Springer, 2011, p. cm. ISBN 978-3-642-16594-8. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Jazyk výuky

čeština

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DPCP_CHTOZP doktorský

  obor DPCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program DKCP_CHTOZP doktorský

  obor DKCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program DKCP_CHTP doktorský

  obor DKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program DPCP_CHTP doktorský

  obor DPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPAP_CHTP doktorský

  obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný